Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Raport IUNG-PIB: Straty plonów z powodu niedoboru wody wystąpiły we wszystkich województwach Polski

Obrazek

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w dziesiątym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski – czytamy w najnowszym raporcie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego. Poznaj jego szczegóły.

Karol Pomeranek26 sierpnia 2022, 12:24
Jak czytamy w raporcie, od 21 czerwca do 20 sierpnia 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -123 mm, a w rozpatrywanym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 11 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 VI – 10 VIII).

W całym kraju deficyt wody dla roślin uprawnych

– Największy deficyt wody notowano na terenie Wału Trzebnickiego i Lubuskiego Przełomu Odry od -160 do -229 mm – wylicza prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dyrektor IUNG-PIB.

– Bardzo duże niedobory stwierdzono także na terenie centralnej części Pojezierza Mazurskiego od -160 do -219 mm oraz na Pojezierzach: Wielkopolskiego i w zachodniej części Pomorskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, na Pobrzeżu Słowińskim, od -160 mm do -209 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wystąpił w Kotlinie Sandomierskiej oraz na Równinie Piotrkowskiej od -160 mm do -199 mm.

I dalej: - Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od -110 do -159 mm. Natomiast we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz w zachodniej i wschodniej Pojezierza Mazurskiego, na Przedgórzu Sudeckim, na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz na Nizinie Podlaskiej niedobory wody były już mniejsze od 0 do -109 mm.

Susza dotknęła zwłaszcza kukurydzę na kiszonkę

W ocenie polskich agrometeorologów, największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę

– Suszę notowano w 872 gminach (35,20% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 10,26 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania (11.06-10.08.2022 r.). Suszę notowano na obszarze 10,37% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 2,57 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).

W jakich monitorowanych uprawach występowała susza?
  • kukurydzy na kiszonkę
  • kukurydzy na ziarno
  • krzewów owocowych
  • roślin strączkowych
  • ziemniaka
  • warzyw gruntowych
  • tytoniu
  • chmielu
  • buraka cukrowego
  • drzew owocowych
Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 81 98,78 57,09
zachodniopomorskie 113 110 97,35 26,85
wielkopolskie 226 180 79,65 35,50
warmińsko-maz. 116 60 51,72 11,89
kujawsko-pomorskie 144 73 50,69 8,16
pomorskie 123 48 39,02 4,95
opolskie 71 26 36,62 0,98
podkarpackie 160 54 33,75 3,70
dolnośląskie 169 49 28,99 4,85
łódzkie 177 51 28,81 5,09
mazowieckie 314 75 23,89 5,19
śląskie 167 24 14,37 1,77
podlaskie 118 12 10,17 1,36
świętokrzyskie 102 10 9,80 0,36
lubelskie 213 14 6,57 0,31
małopolskie 182 5 2,75 0,01

Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 81 98,78 55,27
zachodniopomorskie 113 110 97,35 24,30
wielkopolskie 226 176 77,88 32,87
warmińsko-maz. 116 57 49,14 11,27
kujawsko-pomorskie 144 69 47,92 6,91
pomorskie 123 45 36,59 4,38
podkarpackie 160 52 32,50 3,31
opolskie 71 22 30,99 0,77
dolnośląskie 169 48 28,40 4,53
łódzkie 177 43 24,29 4,34
mazowieckie 314 55 17,52 4,27
śląskie 167 20 11,98 1,48
podlaskie 118 11 9,32 1,19
świętokrzyskie 102 8 7,84 0,21
lubelskie 213 13 6,10 0,27
małopolskie 182 3 1,65 0,00

Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 81 98,78 58,21
zachodniopomorskie 113 104 92,04 26,51
wielkopolskie 226 162 71,68 39,04
warmińsko-maz. 116 46 39,66 11,50
kujawsko-pomorskie 144 56 38,89 8,37
pomorskie 123 32 26,02 4,04
dolnośląskie 169 36 21,30 4,64
podkarpackie 160 34 21,25 2,18
łódzkie 177 26 14,69 2,57
opolskie 71 9 12,68 0,23
śląskie 167 15 8,98 0,87
mazowieckie 314 25 7,96 2,73
podlaskie 118 5 4,24 0,40
lubelskie 213 6 2,82 0,13
świętokrzyskie 102 2 1,96 0,01

Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 78 95,12 48,24
zachodniopomorskie 113 93 82,30 15,68
wielkopolskie 226 150 66,37 26,24
warmińsko-maz. 116 41 35,34 9,25
kujawsko-pomorskie 144 46 31,94 4,09
dolnośląskie 169 32 18,93 3,22
pomorskie 123 23 18,70 1,94
podkarpackie 160 27 16,88 1,20
łódzkie 177 19 10,73 1,29
śląskie 167 11 6,59 0,30
opolskie 71 4 5,63 0,05
mazowieckie 314 12 3,82 1,50
lubelskie 213 4 1,88 0,06
podlaskie 118 2 1,69 0,02

Zasięg suszy w uprawach ziemniaka:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 71 86,59 37,41
zachodniopomorskie 113 70 61,95 7,10
wielkopolskie 226 129 57,08 16,13
warmińsko-maz. 116 38 32,76 6,82
kujawsko-pomorskie 144 25 17,36 1,72
dolnośląskie 169 23 13,61 2,20
pomorskie 123 12 9,76 0,78
podkarpackie 160 13 8,12 0,20
łódzkie 177 6 3,39 0,22
mazowieckie 314 8 2,55 0,99
opolskie 71 1 1,41 0,01
lubelskie 213 1 0,47 0,00

Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 64 78,05 29,49
zachodniopomorskie 113 53 46,90 3,65
wielkopolskie 226 105 46,46 9,49
warmińsko-maz. 116 32 27,59 4,92
dolnośląskie 169 17 10,06 1,42
kujawsko-pomorskie 144 11 7,64 0,90
pomorskie 123 5 4,07 0,29
podkarpackie 160 5 3,12 0,06
mazowieckie 314 6 1,91 0,65
łódzkie 177 1 0,56 0,02

Zasięg suszy w uprawach tytoniu:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 62 75,61 27,23
wielkopolskie 226 89 39,38 7,74
zachodniopomorskie 113 41 36,28 2,32
warmińsko-maz. 116 28 24,14 4,47
dolnośląskie 169 16 9,47 1,06
kujawsko-pomorskie 144 6 4,17 0,79
pomorskie 123 3 2,44 0,14
mazowieckie 314 5 1,59 0,58
podkarpackie 160 2 1,25 0,02

Zasięg suszy w uprawach chmielu:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 62 75,61 22,75
wielkopolskie 226 89 39,38 6,02
zachodniopomorskie 113 41 36,28 2,09
warmińsko-maz. 116 28 24,14 3,21
dolnośląskie 169 16 9,47 0,88
kujawsko-pomorskie 144 6 4,17 0,62
pomorskie 123 3 2,44 0,14
mazowieckie 314 5 1,59 0,44
podkarpackie 160 2 1,25 0,02

Zasięg suszy w uprawach buraka cukrowego:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 45 54,88 9,85
wielkopolskie 226 45 19,91 2,49
warmińsko-maz. 116 14 12,07 1,45
zachodniopomorskie 113 11 9,73 0,22
dolnośląskie 169 7 4,14 0,20
kujawsko-pomorskie 144 3 2,08 0,44
mazowieckie 314 3 0,96 0,14

Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych:

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
lubuskie 82 17 20,73 1,97
wielkopolskie 226 9 3,98 0,11
kujawsko-pomorskie 144 1 0,69 0,03

Susza ponownie potwierdzona oficjalnie

Kiedy mamy do czynienia z suszą? Jak przypominają autorzy raportu, zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. Tym samym, obojętnie w którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.
– W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w dziesiątym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski – konkludują pracownicy naukowi IUNG-PIB: prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB, dr hab. Rafał Pudełko, dr Katarzyna Żyłowska, dr Jan Jadczyszyn, Piotr Koza, Anna Jędrejek, Małgorzata Kozak, Adrian Matczuk, Beata Murat oraz Agata Ścibior.

– Tegoroczne warunki pogodowe sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody powodujący suszę wśród wszystkich monitorowanych roślin uprawnych. Straty plonów z powodu niedoboru wody wystąpiły we wszystkich województwach Polski.

Susza rolnicza w Polsce w okresie 21.03-20.08.2022 r.:

Uprawa Liczba gmin z suszą % gminz suszą % gruntów z suszą
Zboża jare 2096 84,62 38,17
Zboża ozime 1909 77,07 25,19
Krzewy owocowe 1815 73,27 27,61
Rzepak i rzepik 1734 70,00 20,97
Truskawki 1726 69,68 22,26
Kukurydza na kiszonkę 1648 67,99 20,12
Kukurydza na ziarno 1648 66,53 19,45
Rośliny strączkowe 1423 57,45 18,30
Warzywa gruntowe 812 32,78 7,26
Tytoń 771 31,13 7,89
Ziemniak 483 19,50 5,12
Drzewa owocowe 479 19,34 2,80
Chmiel 355 14,33 2,97
Burak cukrowy 157 6,34 1,09

Złóż wniosek suszowy

Jak pisaliśmy z artykule "Rolnicy mogą już składać wnioski o szacowanie strat z 2022 roku. Aplikacja działa!", resort rolnictwa uruchomił aplikację suszową za pośrednictwem której producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Przypomnijmy, rolnicy mają czas na złożenie wniosku o oszacowanie szkód nie później niż do 15 października. Wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych można złożyć TUTAJ.

Warto mieć na uwadze, iż protokół oszacowania szkód jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach  określonych przez Radę Ministrów programów pomocy, np. o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji rolnej.

źródło: IUNG-PIB
Fot. Biernacki


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)