StoryEditor

Dofinansowanie OZE w gospodarstwie – rusza nowy program!

Zgodnie z harmonogramem naborów już od 25 stycznia 2024 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii na potrzeby gospodarstw rolnych.
05.12.2023., 10:24h
Z tego artykułu dowiesz się:
 • Nabór na inwestycje w zakresie OZE - data rozpoczęcia i końca naboru
 • Trzy obszary wsparcia inwestycji OZE w gospodarstwach rolnych
 • Poziom dofinansowania wsparcia inwestycji OZE
 • Dla kogo ten program?
 • Kryteria punktowe
 • Biogazownie - zasady wsparcia 
 • Energia słoneczna - zasady wsparcia
 • Termomodernizacja - zasady wsparcia
 • Wnioski tylko elektronicznie

Planowana data uruchomienia naboru była kilkakrotnie przesuwana, najnowsza wersja harmonogramu przyjmowania wniosków z PS WPR 2023–2027 przewiduje, że nabór na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej ruszy 25 stycznia 2024 roku, a wnioski będzie można składać do 23 lutego 2024 roku.

W porównaniu z innymi programami z aktualnego PS WPR, budżet tego naboru jest wręcz imponujący – na finansowanie inwestycji przewidziano aż 1,263 mld złotych, ale też i kwoty pomocy, jakie w programie przewidziano, są wysokie.

Trzy obszary wsparcia inwestycji OZE w gospodarstwach rolnych

W ramach programu wsparcia inwestycji w OZE w gospodarstwach rolnych będzie można finansować wyłącznie instalacje produkujące energię na potrzeby prowadzonej w gospodarstwie produkcji rolnej, a nieprzeznaczoną do odsprzedaży. Z tego właśnie powodu jednym z podstawowych kryteriów doboru wielkości instalacji będzie wielkość dotychczasowego zużycia prądu w gospodarstwie (brane będzie pod uwagę 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku).

Wsparcie ograniczono jedynie do biogazu rolniczego oraz energii słonecznej. Dodatkowo będzie można otrzymać wsparcie na termomodernizację budynków służących do produkcji rolnej. Z tego powodu w programie wydzielono trzy obszary wsparcia:

 • obszar A – biogazownie rolnicze (maksymalne dofinansowanie 1,5 mln zł),
 • obszar B – mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego – zarówno w zakresie produkcji energii elektrycznej, jak i cieplnej (maksymalne dofinansowanie 200 tys. zł),
 • obszar C – rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych (maksymalne dofinansowanie 200 tys. zł).
image

Nowym programem objęte będą także inwestycje dotyczące budowy małych biogazowni wytwarzających prąd na potrzeby gospodarstwa.

FOTO: Fot. Bromberek

Plusem programu jest na pewno możliwość łączenia pomocy w poszczególnych obszarach dofinansowania, z jednym wyjątkiem: rolnik ubiegający się o wsparcie we wszystkich trzech obszarach może otrzymać maksymalnie 1,7 mln zł dotacji łącznie.

Poziom dofinansowania wsparcia inwestycji OZE

Bardzo atrakcyjnie wygląda również poziom dofinansowania – wynosi on do 65% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym pomoc jest wypłacana jako refundacja części poniesionych kosztów – czyli po zrealizowaniu inwestycji.

Trzeba również wspomnieć, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi, nabór wniosków ma być ogłaszany osobno dla każdego z wymienionych obszarów wsparcia, a w dniu wysyłania do druku niniejszego artykułu nie było jeszcze wiadomo, w którym obszarze bądź obszarach będzie ogłoszony tegoroczny nabór.

Dla kogo ten program?

Co prawda, jeżeli o chodzi o kryteria formalne, limitujące dostęp do pomocy, to nie ma ich wiele. Przepisy wskazują, że o pomoc może ubiegać się rolnik, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową w tym lub w ubiegłym roku, lub który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników). Musi mieć również nadany numer producenta w ARiMR. Warto więc podkreślić, że w tym przypadku nie ma odniesienia do formy prawnej wnioskodawcy, czy też np. do wielkości ekonomicznej gospodarstwa ubiegającego się o przyznanie wsparcia (co skutecznie w innych programach eliminuje ze wsparcia większe gospodarstwa). Jest natomiast warunek, dotyczący obowiązkowego uczestnictwa w szkoleniu w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa. Takie szkolenie wnioskodawca musi "zaliczyć" najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, ale można tu także uwzględnić już odbyte szkolenia (maksymalnie na 24 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy). Na razie jednak nie sprecyzowano, kto ma takowe szkolenia prowadzić i jak mają one wyglądać.

Ze względu na charakter wspieranych w tym programie inwestycji, zawsze będziemy mieli tu do czynienia z inwestycją trwale związaną z gruntem. I tu pojawia się kolejne ograniczenie – inwestycje takie mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach stanowiących własność wnioskodawcy lub przedmiot użytkowania wieczystego co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy (czyli składając wniosek, wnioskodawca musi już być właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której będzie realizował inwestycję).

Kryteria punktowe

O możliwości objęcia przedsięwzięcia wsparciem, a także o kolejności przysługiwania pomocy będą tradycyjnie decydowały kryteria punktowe. Zależą one od obszaru wsparcia, jednak w każdym z nich wymagane jest uzyskanie przynajmniej 6 punktów kwalifikujących wniosek do rozpatrzenia. W poszczególnych obszarach będą one przyznawane za:

biogazownie:

prowadzenie produkcji zwierzęcej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, w zależności od jej rozmiarów (liczby sztuk w przeliczeniu na DJP):

powyżej 200 DJP – 6 punktów,
powyżej 100 DJP i nie więcej niż 200 DJP – 4 punkty,
co najmniej 50 DJP i nie więcej niż 100 DJP – 2 punkty,

prowadzenie produkcji ekologicznej (przynajmniej w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy i w okresie zobowiązania) – 2 punkty,
realizację inwestycji na obszarach chronionych (np. Natura 2000) – 1 punkt;
jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca jest młodym rolnikiem (czyli ma nie więcej niż 40 lat) – 2 punkty;
powyżej 50% substratów do produkcji biogazu stanowią nawozy naturalne z własnego gospodarstwa – 4 punkty;
co najmniej 20% i nie więcej niż 50% substratów do produkcji biogazu stanowią nawozy naturalne z własnego gospodarstwa – 2 punkty.

energia słoneczna:

prowadzenie produkcji zwierzęcej w rozmiarze przynajmniej 5 DJP (w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) – 4 punkty;
prowadzenie produkcji ekologicznej – 2 punkty;
inwestycja realizowana na obszarach chronionych – 1 punkt;
jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca jest młodym rolnikiem (czyli ma nie więcej niż 40 lat) – 2 punkty;
wnioskodawcy nie przyznano wcześniej pomocy na zakup PV w ramach PROW 2014–2020 – 3 punkty;
sprawność PV wynosi:

powyżej 21% – 3 punkty,
powyżej 18% i nie więcej niż 21% – 2 punkty,
nie więcej niż 18% – 1 punkt;

sprawność optyczna kolektorów słonecznych wynosi:

powyżej 80% – 3 punkty,
powyżej 70% i nie więcej niż 80% – 2 punkty,
nie więcej niż 70% – 1 punkt.

termomodernizacja:

prowadzenie produkcji zwierzęcej w rozmiarze przynajmniej 5 DJP (w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) – 4 punkty;
prowadzenie produkcji ekologicznej – 2 punkty;
inwestycja realizowana na obszarach chronionych – 1 punkt;
jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca jest młodym rolnikiem (czyli ma nie więcej niż 40 lat) – 2 punkty;
kompleksowy charakter inwestycji, czyli docieplenie budynków gospodarstw rolnych będzie połączone z montażem lub modernizacją instalacji do odzyskiwania ciepła z tych budynków, lub instalacji centralnego ogrzewania, lub źródłem ciepła w tym współpracującym z OZE, lub kompleksową wymianą, lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne w technologii LED – 3 punkty;
zastąpienie w ramach operacji dotychczasowych źródeł ciepła na paliwa kopalne kotłem na biomasę – 2 punkty;
wykorzystanie w budynkach gospodarstw rolnych objętych systemu monitoringu i zarządzania energią – 1 punkt.

Przyjrzyjmy się zatem zasadom wspierania w poszczególnych obszarach tego programu: 

Pozostało 50% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
27. luty 2024 07:31