StoryEditor

Susza także w ostatnim raporcie IUNG. Które gminy ucierpiały najbardziej?

W 14., ostatnim tegorocznym okresie raportowania w ramach SMSR, tj. od 1 sierpnia do 30 września 2023 r., średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) wynosiła –40 mm. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych IUNG stwierdza więc wystąpienie lokalnie suszy rolniczej na terenie kraju.
10.10.2023., 11:10h
Największy deficyt wody dla roślin uprawnych notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w Północnej części Polesia Lubelskiego, na Wysoczyźnie Żelechowskiej oraz na krańcach północnowschodniej Polski, od –120 do –149 mm. Na pozostałym terytorium Polski niedobór wody wynosił od 0 do –119 mm (patrz mapa).
Susza rolnicza objęła uprawy rzepaku i rzepiku i występowała na terenie 5 województw:
  • wielkopolskiego,
  • podlaskiego,
  • mazowieckiego,
  • lubelskiego,
  • kujawsko-pomorskiego.
Trudne lokalne wschody rzepaku
Pod koniec lata susza rolnicza objęła lokalnie uprawy rzepaku i rzepiku wysiewanego w sierpniu i na początku września br., co uwidoczniło się m.in. w gorszych wschodach, zwłaszcza na gliniastych, mozaikowatych stanowiskach. Generalnie zjawisko suszy dla tych upraw odnotowano w 24 gminach, na obszarze 0,08% gruntów ornych kraju (szczegóły patrz tabela).
Susza w 2023 r.
Tegoroczne warunki pogodowe podczas wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie, dużą prędkość wiatru oraz bardzo małe opady sprawiły, że wystąpił na terenie kraju bardzo duży deficyt wody dla roślin uprawnych. Od 21 marca do 30 września opracowano ponadto 14 raportów dotyczących monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 03:55