Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłata na rolnictwo 4.0: do 200 tys. zł na maszyny i sprzęt cyfrowy

Obrazek

Będzie dopłata na zakup maszyn i sprzętu cyfrowego służącego wdrożeniu rolnictwa 4.0 w gospodarstwach rolnych. Stawki sięgają 200 tys. zł! Jakie są warunki przyznania dopłaty?

wk19 maja 2023, 13:20

Rolnictwo 4.0 w Krajowym Planie Odbudowy

Do konsultacji społecznych przesłano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Celem opracowania projektowanego rozporządzenia jest stworzenie podstawy prawnej do wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia dla producentów rolnych w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Na co można wydać pieniądze z dopłaty? 

Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Odbudowy pomoc ta dotyczy zakupu i montażu systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych w zakresie rolnictwa 4.0 do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych.

Obejmuje to zakup maszyn, sprzętu i oprogramowania do tych celów, w tym czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji oprogramowania komputerowego, płatne z góry opłaty za patenty i licencje. 

Jakie są zasady przyznania dopłaty? 

Wsparcie będzie udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 000 zł i nie mniej niż 15 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, a przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w przypadku tzw. młodego rolnika oraz rolników prowadzących produkcję ekologiczną lub 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w przypadku pozostałych rolników.

Pieniądze z ARiMR dla rolników

Wsparcia będzie udzielać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A o jego udzielenie będzie mógł ubiegać się rolnik, czyli pełnoletnia osoba ubezpieczona w KRUS. 

Wsparcie będzie udzielane na te przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r. Jednocześnie wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej przez 3 lat od dnia zawarcia umowy będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Wdrażanie przez rolników i korzystanie z rozwiązań rolnictwa 4.0 umożliwi zarówno optymalizację procesów technologicznych, jak też pozwoli zredukować zagrożenia dla środowiska związane z intensywną produkcją rolniczą – napisano w uzasadnieniu projektu.

wk
fot. Sierszeńska,EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)