Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Rolnik ryczałtowy a przekazanie gospodarstwa następcy

Pytanie: Jestem podatnikiem VAT od 2008 r., kiedy rozpocząłem budowę obory na 120 szt. bydła. Po zakończeniu budowy obory zakupiłem w latach 2011–2013 maszyny i ciągniki. Od tego momentu w zasadzie już nie inwestuję z myślą o przekazaniu gospodarstwa synowi pod koniec 2019 r. Niestety, syn upiera się, że chce być rolnikiem ryczałtowym, ponieważ obliczył, że zaoszczędzi w ten sposób ok. 20 tys. zł podatku VAT rocznie. Czy jest możliwe takie przekazanie gospodarstwa bez zwrotu VAT?

7 kwietnia 2019, 08:08
Odpowiedź: Z opisanej sytuacji wynika, że w tym gospodarstwie, przy zaniechaniu inwestycji, rolnik-podatnik VAT co miesiąc „traci” średnio 1,7 tys. zł w porównaniu z saldem VAT naliczonego i zwrotu zryczałtowanego. Jest to typowe zjawisko w gospodarstwach średniej wielkości z produkcją mleka i dużym nakładem nieovatowanej robocizny. Punkt widzenia następcy jest zatem prawidłowy, jednak nie ma tutaj możliwości przejęcia gospodarstwa bez konieczności korekty VAT. Możliwość wyłączenia spod VAT przekazania gospodarstwa (przedsiębiorstwa) określony w art. 6 ustawy o VAT jest obwarowany obowiązkiem natychmiastowego uzyskania przez przejmującego statusu czynnego podatnika VAT.

Jeśli przejmujący gospodarstwo będzie rolnikiem ryczałtowym (status „zwolniony”), to towary zakupione z odliczeniem VAT przestaną służyć sprzedaży opodatkowanej. W takiej sytuacji należy sporządzić korektę VAT na dzień przekazania gospodarstwa i odprowadzić VAT zgodnie z art. 91. Prawny obowiązek zapłaty korekty spoczywa na nabywcy gospodarstwa. W omawianym przypadku – z braku dokładnych informacji – można przyjąć, że wcześniej zakupione środki trwałe z odliczeniem VAT są już poza okresem korekty (budynki 10 lat, środki ruchome > 15 tys. zł – 5 lat, środku ruchome 3,5 do 15 tys. zł – 1 rok). Zatem korektę należy tutaj naliczyć od środków obrotowych, czyli od stada bydła, zapasów i produkcji w toku na polu. Kwoty korekty VAT wyliczamy wg faktur nabycia lub wg wartości rynkowej. Np. korekta VAT od 120 krów o wartości jednostkowej 3000 zł netto i stawce VAT 8% wyniesie 28,8 tys. zł. Obliczoną sumę korekty należy wykazać (i odprowadzić) na deklaracji VAT-7 (VAT-7K) w następnym miesiącu (kwartale).

Reasumując, tylko dokładne obliczenia korekty mogą pokazać rzeczywiste skutki takiego przejęcia gospodarstwa. Być może w tym przypadku dopiero po 2 latach następca zacznie odczuwać realne korzyści ze statusu rolnika ryczałtowego – oczywiście bez inwestycji.

Roman Włodarz

pobierz mobilną aplikację top agrar Polska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)