Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Uwaga rolnicy, wnioski w ARiMR można składać tylko do 30 grudnia!

Obrazek

Tylko do końca roku rolnicy mają czas, by starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Również do 30 grudnia 2022 r. można się ubiegać o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Karol Pomeranek7 grudnia 2022, 15:26

Środki na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Pula na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej pochodzi z budżetu PROW 2014-2020 i skierowana jest do gospodarzy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. Do chwili obecnej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 60 takich wniosków na łączną kwotę 5,94 mln zł.

 • dokumenty można składać do 30 grudnia 2022 r. 
 • wnioski przyjmują biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR (adresy TUTAJ)
 • wnioski można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (TUTAJ)

O pomoc na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej mogą się starać dwie grupy rolników:
 • których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, czyli deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna,
 • poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).
O dofinansowanie można się ubiegać, gdy: 
 • Szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat. 
 • Straty muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda. 
 • Do oszacowania można przyjąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia szkody, jednak w tym przypadku pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji. 
 • Jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.
– Maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofinasowania nie może przekroczyć jednak 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji – wylicza ARiMR.
Więcej informacjiTUTAJ; dokumenty aplikacyjneTUTAJ.

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Również do 30 grudnia można się ubiegać o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Jak zaznacza ARiMR, warto, bo razem można obniżyć koszty produkcji, skuteczniej negocjować z sieciami handlowymi, łatwiej jest też inwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia produkcji.
– O dofinansowanie grupy lub organizacje producentów mogą ubiegać się do 30 grudnia 2022 r. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można składać osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Można je również nadać w placówce Poczty Polskiej – podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dla kogo przeznaczona jest pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”:
 • Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, czyli tych uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie przepisów z 2000 roku. 
 • Grupy te muszą składać się z osób fizycznych i prowadzić działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, które uzyskały status uznania na podstawie przepisów z 2004 roku.
 • Wsparcie nie jest skierowanie do producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.
 • Beneficjenci otrzymują dofinansowanie przez pięć pierwszych lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Są to roczne płatności, które wynoszą:
  • w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,
  • w drugim roku – 9 proc.,
  • w trzecim roku – 8 proc.
  • w czwartym roku – 7 proc.,
  • w piątym roku – 6 proc.
Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu. Więcej informacji – TUTAJ
źródło: ARiMR
fot.: Envato Elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)