Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Kiedy rolnik może zażądać zmiany ceny pszenicy w umowie kontraktacyjnej?

Obrazek

Rolnicy często borykają się z wieloma problemami i zawiłościami w prawidłowej interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Dlatego specjalnie dla Czytelników top agrar Polska uruchomiliśmy dyżury naszego eksperta, podczas których adwokat Mikołaj Pomin podpowiada co zrobić w sytuacjach, gdy interpretacja przepisów nie jest jednoznaczna.

adw. Mikołaj Pomin24 sierpnia 2022, 06:00

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy można renegocjować (przed zbiorami) warunki zawartej rok wcześniej umowy na sprzedaż np. pszenicy
  • Jak uniknąć kar umownych
  • Kiedy dłużnik może uwolnić się od odpowiedzialności
  • Czy obawa o adekwatność ceny jest wystarczającą przesłanką do rozwiązania umowy

PYTANIE:

W zeszłym roku zawarłem umowę na sprzedaż pszenicy, ale boję się, że ustalona cena jest za niska. Czy mogę renegocjować warunki przed zbiorami, bądź rozwiązać umowę i w razie wyższych cen sprzedać zboże na lepszych warunkach?

ODPOWIEDŹ: 

Czytelnik powinien zacząć od szczegółowego zapoznania się z zawartą umową. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy określa ona konsekwencje niewywiązania się z obowiązków, tj. kary umowne, czy odszkodowanie.

Kara umowna jest określona z góry. Wystarczy więc, że jedna ze stron nie wywiąże się z umowy i już jest zobowiązana do jej zapłaty. Z odszkodowaniem nie jest już tak łatwo, bowiem pokrzywdzony kontrahent musi wykazać zarówno powstanie szkody, jak i jej wysokości. Nie wyłącza odpowiedzialności nierzetelnego kontrahenta brak postanowień odnoszących się do kar umownych, odszkodowań itp. Jeżeli bowiem umowa nie mówi wprost, że jedna bądź obie strony mogą się z niej nie wywiązać bez żadnych konsekwencji, w razie niezrealizowania obowiązków należy się z nimi liczyć.

Zdarzają się jednak sytuacje, które pozwalają na uwolnienie się od dolegliwości wynikających z niewykonania kontraktu. Dłużnik może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że było ono następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.

Z zadanego pytania wynika jednak, że przyczyną chęci rozwiązania umowy jest obawa o adekwatność ceny. Taki powód można by potraktować jako uzasadnioną przyczynę, jednak tylko w przypadku istotnej zmiany cen. Możliwość taką daje art. 3571 Kodeksu cywilnego, stanowiący, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

Ostatecznie więc to sąd zdecydowałby o możliwości zmiany ceny bądź rozwiązaniu umowy. Ewentualny spór z zakładami zbożowymi może być kosztowny i trudny, dlatego zalecamy podjęcie negocjacji w celu ustalenia innej, bardziej satysfakcjonującej ceny sprzedaży zboża.

Artykuł ukazał się w sierpniowym numerze top agrar Polska. Zachęcamy do prenumeraty!Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)