Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Renta rodzinna przy kursie językowym

Obrazek

Po śmierci mamy-rolniczki oddział regionalny KRUS przyznał mi rentę rodzinną. Aktualnie mam 20 lat i uczę się języka angielskiego na kursie językowym. Czy stracę prawo do tej renty?

23 lutego 2018, 08:22
Zasady przyznawania rent rodzinnych dzieciom zmarłego rolnika określa art. 29 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2336), który odsyła do art. 67 i 68 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2017 r., poz. 1383 ze zm.). Na ich podstawie prawo do renty rodzinnej mają:
1.    Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione; 
 • do ukończenia 16 lat;
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25. roku życia, albo
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.
2.    Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Do renty uprawnia kształcenie się w formach szkolnych i pozaszkolnych, w tym na kursach języków obcych prowadzonych pod nazwą szkół lub ośrodków, trwające co najmniej 3 miesiące. Dokumentem potwierdzającym fakt nauki jest zaświadczenie wydane przez placówkę prowadzącą kształcenie, zawierające datę jej rozpoczęcia i programowego jej ukończenia, które należy przedłożyć w oddziale regionalnym KRUS.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych  rolników


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)