StoryEditor

Ekoschematy: Rolnik nie wysłał na czas zdjęcia geotagowanego lub oświadczenia - czy dostanie dopłaty?

ARiMR nie wypłaca jeszcze rolnikom zaliczek na poczet ekoschematów. Ich wypłata ma ruszyć od 1 grudnia br. Ale Agencja kontroluje wykonywanie przez rolników praktyk zgłoszonych w ramach ekoschematów we wnioskach o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe. 7 listopada br. minął termin wysyłania do ARiMR zdjęć geotagowanych i składania oświadczeń. Czy rolnik, który tego nie zrobił otrzyma dopłaty?
08.11.2023., 09:39h

Resort rolnictwa na swojej stronie internetowej opublikował dziś informację, która może rozwiać wątpliwości w tym zakresie, ale wcale nie musi.

 

Ekschemat Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Zgodnie z przepisami 7 listopada br. upłyną termin na złożenie zdjęcia geotagowanego lub oświadczenia potwierdzającego wykonanie praktyk takich jak:

  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;
  • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowe, realizowanych w ramach ekoschematu;
  • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Jeżeli rolnik nie przesłał w tym terminie zdjęcia geotagowanego do ARiMR lub nie złożył oświadczenia potwierdzającego wykonanie tych praktyk, to ARiMR ma prawo uznać, że ich nie wykonał i tym samym zastosować sankcje, które polegają na pomnijeszeniu dopłat o płatności związane z tym ekoschematem.

 

CZYTAJ TAKŻE: Ekoschematy i normy GAEC - dlaczego nie wdrożono obiecanych uproszczeń?

 

Resort rolnictwa zostawia rolnikom furtkę?

W komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej MRiRW wskazuje, że eżeli przeprowadzenie wspomnianych zabiegów nie było możliwe z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby, to zachodzą przesłanki uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, o których jest mowa w przepisach unijnych. 

To w praktyce oznacza, że w sytuacji uznania danego przypadku za działanie siły wyższej, rolnik zachowuje prawo do otrzymania pomocy. Może więc wówczas otrzymać płatność z tytułu ekoschematu, o który wnioskował.

 

CZYTAJ TAKŻE: Jak sprawdzić status swojego wniosku o dopłaty bezpośrednie online?

 

Decyzja należy do ARiMR

To jednak tylko opinia MRiRW. Decyzja w tym zakresie należy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która może się do tych możliwości zawartych w przepisach zastosowac lub nie. Rolnicy wiedzą doskonale, że ARiMR podczas kontroli często korzysta z prawa do stosowania sankcji lub redukcji wysokości należnych im dopłat. TAk będzie zapewne i w tym przypadku.

Jak wskazuje MRiRW, każdy przypadek wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności powinien zostać zgłoszony do kierownika biura powiatowego ARiMR niezwłocznie po ich wystąpieniu.I to własnie kierownik biura powiatowego podejmie decyzję czy takie zgłoszenie uwzględni czy nie. Znajdzie to odzwierciedlenie w decyzji o przyznaniu danej płatności za 2023 rok. Jeżlei rolnik się z nią nie zgadza to wówczas musi się od niej odowłać do Dyrektora OR ARiMR w swoim województwie za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, któe tę decyzję wydało.

CZYTAJ TAKŻE: Jak odwołać się od decyzji ARiMR?

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 10:42