Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Jak ubezpieczają się polscy rolnicy? Dlaczego nie doszacowują swojego majątku?

Obrazek

75% rolników wykupuje polisę na budynki gospodarcze, co drugi rolnik ubezpiecza swoje maszyny, a co czwarty – zwierzęta gospodarskie – wynika z badania zrealizowanego przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii na zlecenie firmy Wiener.

Karol Pomeranek23 listopada 2022, 13:24
1,3 mln gospodarstw rolnych było w Polsce w 2020 roku. Tak wynika z Rocznika Statystycznego Rolnictwa GUS. W badaniu przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18-65 lat, Wiener zapytał w badaniu osoby posiadające ubezpieczenie dla rolników o to, jakie elementy gospodarstwa ubezpieczają.

Co najczęściej ubezpieczają polscy rolnicy?

Jak wynika z końcowego raportu, zdecydowana większość, bo aż 75% wykupuje polisę na budynki gospodarcze. Z kolei co drugi rolnik ubezpiecza swoje maszyny, a co czwarty – zwierzęta gospodarskie.  

Dużo mniejszą grupę zwolenników spośród badanych znalazło natomiast ubezpieczenie ruchomości domowych, takich jak chociażby sprzęt RTV/AGD, meble, pieniądze czy biżuteria (23%). Ziemiopłody ubezpiecza tymczasem 22% rolników, urządzenia i narzędzia 18%, a materiały i zapasy – 17%.

wiener_wykres_co ubezpieczają rolnicy

Ziemiopłody również warto chronić ubezpieczeniem?

Jak zauważa Beata Raszkiewicz, ekspertka Wiener, choć ubezpieczenia dobytku rolniczego cieszą się popularnością, rolnicy wykupują głównie obowiązkowe polisy obejmujące ochronę budynków gospodarczych i maszyn

– To z pewnością najbardziej wartościowe elementy ich dobytku, jednak warto pamiętać, że ziemiopłody – szczególnie w obliczu rosnących cen na rynku – warto chronić równie skutecznie. To szczególnie przydatne w przypadku, gdy zostaną one uszkodzone z powodu pożaru, huraganu czy zalania – wskazuje.

Czym kierują się rolnicy wybierając sumy ubezpieczenia?

Jak wynika z badania, w przypadku budynków gospodarczych, rolnicy najczęściej kierowali się sugestiami agenta (36%), co czwarty badany ubezpieczył je na taką samą wartość, jak rok wcześniej, co piąty z kolei zna dokładną wartość swoich budynków gospodarczych, a taki sam odsetek, wycenia wartość budynków „na oko”.

Podobnie odpowiadali badania na pytania dot. ubezpieczeń maszyn rolniczych. Sugestie agenta wskazało 42%, 23% ubezpieczyło maszyny na sumę, za jaką je kupiło, co piąty rolnik zna dokładnie wartość swoich maszyn lub regularnie ją sprawdza, 17% ubezpieczyło je na taką samą wartość jak rok wcześniej, a 15% rolników wycenia je na oko, podając sumy orientacyjne. 

wiener_wykres_sumy ubezpieczenia -min

„Rolnicy często nie doszacowują swojego majątku” 

Zdaniem ekspertki Wiener, niepokojące są dane dotyczące 15% rolników ubezpieczających maszyny i 21% wyceniających wartość swoich budynków gospodarczych, którzy sumy ubezpieczenia określają „na oko”. 

– Różnica między realną wartością ubezpieczonych elementów, a sumą, jaką ubezpieczyciel wypłaci za nie w ramach odszkodowania, nazywamy luką ubezpieczeniową. Jak widać, nie dotyczy ona wyłącznie właścicieli mieszkań, ale również rolników, którzy często nie doszacowują swojego majątku – zauważa Beata Raszkiewicz.

Uwaga! Koszty remontu budynków rosną 

Z danych grupy PSB, na które powołują się autorzy raportu, wynika, że ceny materiałów budowlanych we wrześniu, w stosunku do cen z początku br., średnio wzrosły o 27%. Z kolei elementy, które w razie losowych zdarzeń w gospodarstwie rolnym wymagałyby remontu, takie jak np. poszycie dachu i rynny wzrosły aż o 34%, ściany i kominy – o 39%. Często niezbędne w remoncie czy naprawach materiały, jak cement i wapno podrożały o 28%, a izolacje termiczne o 51%

– W razie ewentualnego remontu z powodu zdarzeń losowych, suma ubezpieczenia wyceniona w oparciu o nieaktualne ceny, może nie pokryć w pełni wszystkich koniecznych wydatków – podkreślają autorzy raportu.
źródło: materiały prasowe grupy Wiener
fot.: Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)