Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Postaw na sprawdzone odmiany pszenżyta jarego

Obrazek

Chociaż pszenżyto jare ma najmniejszy udział w krajowej strukturze zasiewów zbóż, cały czas trwają tu prace hodowlane, a Krajowy rejestr wzbogaca się o kolejne nowe, wartościowe odmiany.

Janusz Biernacki23 lutego 2021, 14:15
Nowe odmiany pszenżyta jarego wnoszą postęp hodowlany w zakresie plonowania, odporności na wyleganie (najwyższe zboże jare) i niektóre patogeny. Uwzględniając te czynniki, w gatunku tym także prowadzona jest coroczna rekomendacja. Podobnie jak w owsie, listy odmian zalecanych (LOZ) nie obejmują wszystkich województw, a odmianami rekomendowanym do uprawy w największej ich liczbie są: Hugo i Mamut (po 9; patrz mapa).

Regionalne różnice w plonach
Tak jak w pozostałych gatunkach, także w pszenżycie jarym wyniki plonowania odmian w poszczególnych rejonach uprawy są inne, niż średnia dla kraju. Nie są jednak aż tak bardzo zróżnicowane, jaki w innych zbożach jarych. Najwyższe różnice między odmianami na poziomie a1 i a2 wynoszą ok. 8,5 dt/ha (tab.4.). W latach 2018–2020 niskie plony odmian pszenżyta jarego uzyskano w rejonach VI, III oraz I, a najwyższe w II (tabela).

Pełny tekst, tabelę z plonami w rejonach oraz mapę z „Listą odmian zalecanych dla województw” dla pszenżyta jarego publikujemy w nowym wydaniu 3/2021 „top agrar Polska”, na str. 101 i 104.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)