StoryEditor

Nowe przepisy ws. zwalczania kwarantannowych agrofagów ziemniaka

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne nowych przepisów dotyczących zwalczania agrofagów kwarantannowych ziemniaka. Upraszczają one m.in. procedurę wysyłki polskich ziemniaków do pozostałych państw UE.
17.12.2021., 15:12h
Jak podaje MRiRW, konsultacje KE nowych przepisów w zakresie zwalczania kwarantannowych agrofagów ziemniaka dotyczą:
 • bakterii Clavibacter sepedonicus (Cs), sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka,
 • bakterii Ralstonia solanacearum, sprawcy śluzaka,
 • grzyba Synchytrium endobioticum, sprawcy raka ziemniaka,
 • nicieni Globodera pallida (mątwika agresywnego) i G. rostochiensis (mątwika mątwika ziemniaczanego).
Dla naszych producentów ziemniaka najważniejsze są rozstrzygnięcia dotyczące sprawcy bakteriozy pierścieniowej. Dzięki staraniom strony polskiej uzyskano dalsze uproszczenia zasad wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE. Wskazuję one, że:
 • polskie sadzeniaki obowiązywać będą takie same wymagania, jak sadzeniaki z innych państw członkowskich, tzn. będą zaopatrzenie wyłącznie w paszport roślin połączony z etykietą nasienną,
 • ziemianki towarowe będą wymagały zaopatrzenia w paszport roślin, który będzie mógł zostać wydawany także przez upoważnionego producenta lub dystrybutora. Nie będzie więc już wymagane zaświadczenie wydawane przez PIORiN,
 • zniesiony będzie także obowiązek informowania państwa docelowego o wysyłce.
Wprowadzane rozwiązania będą miały charakter tymczasowy. Z kolei warunkiem wydania paszportu roślin będzie przeprowadzenie urzędowych badań wysyłanych ziemniaków lub urzędowe uznanie miejsca produkcji za wolne od bakteriozy pierścieniowej. Zniesienie ww. wymagań będzie ponadto wymagało dalszej poprawy stanu fitosanitarnego naszych upraw ziemniaka.
Udział w konsultacjach
MRiRW zachęca wszystkich związanych z produkcją ziemniaka do tych społecznych konsultacji. W tym celu należy skorzystać ze stron internetowych Komisji Europejskiej – za pośrednictwem linków projektów dotyczących zwalczania poszczególnych agrofagów. :
 • dla bakterii Clavibacter sepedonicus: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13314-Plant-health-measures-to-eradicate-and-prevent-the-spread-of-Clavibacter-sepedonicus_pl,
 • dla bakterii Ralstonia: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13315-Plant-health-measures-to-eradicate-and-prevent-the-spread-of-Ralstonia_pl,
 • dla grzyba Synchytrium endobioticum: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13313-Plant-health-measures-to-eradicate-and-prevent-the-spread-of-Synchytrium_pl,
 • dla nicieni Globodera: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13312-Plant-health-measures-to-eradicate-and-prevent-the-spread-of-Globodera_pl.
Termin konsultacji społecznych upływa 11 stycznia 2022 r.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 07:33