Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

XVI Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Obrazek

Drugiego dnia targów Agro Show 2018 w Bednarach już po raz XVI odbyła się gala, na której wyłoniono zwycięzców konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Nagrody wręczał m. in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski.

21 września 2018, 21:43
Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który dzielił się na dwie kategorie. Pierwsza z nich odnosiła się do zakładów rolnych. Jej organizatorem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, drugi natomiast dotyczył gospodarstw indywidualnych, gdzie organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W Konkursie brało udział 1087 gospodarstw.

W zakładach rolnych oceniano:
 • współczynniki wypadkowości, ciężkości oraz wielkość składki wypadkowej,
 • bezpieczną organizację pracy przez pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia zagrożeń,
 • modernizację służącą zmniejszaniu uciążliwości ręcznych prac transportowych.

Krajowa Komisja Konkursowa w kategorii zakładów rolnych przyznała pierwsze miejsce Ośrodkowi Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o. o. z Gilowa w woj. dolnośląskim. Podstawę działalności spółki stanowi hodowla bydła oraz produkcja mleka trzech ras: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej i dwóch ras zachowawczych polskiej czerwono-białej i polskiej czerwonej. Średnia liczebność stada wynosi 1150 sztuk, w tym 500 krów mlecznych. Produkcja roślinna prowadzona jest na potrzeby hodowli krów. Uprawiane są: pszenica, jęczmień, rzepak i kukurydza. Spółka użytkuje 2710 ha gruntów i zatrudnia 63 pracowników. 

W przypadku gospodarstw indywidualnych ocenie konkursowej podlegały:
 • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
 • przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetykę gospodarstw,
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano gospodarstwo Państwa Agaty i Zbigniewa Przyjemskich z Kamieńczyc w woj. świętokrzyskim. Prowadzą oni gospodarstwo o roślinnym profilu produkcji na 24 ha gruntów. Głównym kierunkiem produkcji jest uprawa warzyw – marchwi, pietruszki, pasternaku i buraka ćwikłowego. Ich bezpieczne, piękne i dochodowe gospodarstwo ma swoją prawie 30 letnią historię, która rozpoczęła się w 1989 r. gdy Pan Zbigniew odziedziczył 7 ha gospodarstwo rodziców. Kiedy to 4 lata później dołączyła do niego żona rozpoczął się okres sukcesywnego rozbudowywania i modernizowania gospodarstwa. Wieloletnie doświadczenie, a także współpraca z producentami środków do produkcji rolnej oraz kontakty i szkolenia w grupie producenckiej zaowocowały wysoką wydajnością i jakością produkowanych warzyw.

Podczas dzisiejszej gali nie zabrakło także przemówienia ze strony Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego.1 z 5
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

2 z 5
Zwycięzcy w kategorii gospodarstwo indywidualne - Agata i Zbigniew Przyjemscy.

Zwycięzcy w kategorii gospodarstwo indywidualne - Agata i Zbigniew Przyjemscy.

3 z 5
Zwycięzcy odbierają nagrodę z rąk prezesa KRUS Adama Sekścińskiego.

Zwycięzcy odbierają nagrodę z rąk prezesa KRUS Adama Sekścińskiego.

4 z 5
Zwycięzca w kategorii zakładów rolnych - prezes zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o. o. Jarosław Bereźnicki.

Zwycięzca w kategorii zakładów rolnych - prezes zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o. o. Jarosław Bereźnicki.

5 z 5
Finaliści konkursu, sponsorzy i zaproszenie gości tłumnie wypełnili halę konferencyjną na Agro Show.

Finaliści konkursu, sponsorzy i zaproszenie gości tłumnie wypełnili halę konferencyjną na Agro Show.

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)