Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Do kiedy trzeba opłacić składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2023 r.?

Obrazek

Nasz Czytelnik prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha przeliczeniowych. Jaki jest termin opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz w jakiej wysokości za II kwartał 2023 r.?

4 maja 2023, 08:00

Pytanie Czytelnika: Do kiedy trzeba opłacić składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2023 r.?

Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha przeliczeniowych. Do kiedy muszę opłacić składki na ubezpieczenie społeczne rolników i w jakiej wysokości za II kwartał 2023 r.?

Odpowiedź Eksperta: Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2023 r., tj. 30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę, zatem zgodnie z art. 12 § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. 2 maja 2023 r. 

Musi pan opłacić składki za II kwartał 2023 r. do 2 maja 2023 r. Uchwałą nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 7 marca 2023 r. ogłoszona została wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r. Wysokość tej składki za osoby podlegające temu ubezpieczeniu przez cały miesiąc (rolnika, domownika, pomocnika rolnika) w II kwartale 2023 r. wynosi 60 zł miesięcznie za osobę. Natomiast podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2023 r. wynosi 143 zł (tj. 10% od emerytury podstawowej, wynoszącej od marca br. 1429 zł 60 gr).


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)