Ta strona używa cookie w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

Zgadzam się

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Portal partner

Limit transakcji gotówkowych dla rolnika? Ministerstwo wyjaśnia

19.04.2017

Drukuj

Limit transakcji gotówkowych dla rolnika? Ministerstwo wyjaśnia

Artykuł dostępny

Zapytaliśmy resort rozwoju o to, czy nowe regulacje prawne dotyczą także właścicieli gospodarstw rolnych, bez względu na to, czy są płatnikami podatku VAT na zasadach ogólnych, czy są rolnikami ryczałtowymi.

r e k l a m aZ Departamentu Komunikacji Ministerstwa Rozwoju otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że limit operacji gotówkowych rolników jednak nie dotyczy. Dlaczego?

Poniżej cytujemy obszerne fragmenty wyjaśnień, które otrzymaliśmy od urzędników.


Działalność rolników wykonywana w zakresie określonym w art. 3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą SDG”, nie podlega przepisom tej ustawy, a zatem nie ma do nich zastosowania również tzw. limit transakcji bezgotówkowych, wynikający z art. 22 ustawy SDG, niezależnie od stosowanej przez rolnika formy rozliczania podatku VAT.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) w art. 4 ust. 1 stanowi, kto jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa polskiego. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Definicję „działalności gospodarczej” zawiera natomiast art. 2 ustawy, zgodnie, z którym działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Tylko spełnianie łącznie przesłanek z art. 4 i art. 2 ustawy SDG pozwala uznać podmiot za przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą.

Przepis art. 3 ustawy SDG ustanawia kategorie wyłączeń spod stosowania przepisów tej ustawy. Jedną z nich jest szeroko rozumiana działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Ww. wyłączenie wiąże się z tradycyjnym traktowaniem działalności rolniczej jako aktywności niebędącej typową działalnością gospodarczą (prowadzoną przez przedsiębiorcę).

Niemniej działalność wykonywana przez rolników może mieć charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy SDG i tym samym wykonujący ją rolnik może spełniać przesłanki podmiotowe przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy SDG. Działalność wytwórcza w rolnictwie - jeśli nie jest wykonywana wyłącznie dla zaspokojenia własnych potrzeb - jest działalnością zarobkową i ukierunkowaną "na zbyt”. Ponieważ jest ona jednocześnie wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, spełnia warunki określone w art. 2 ustawy SDG, a wykonujący ją rolnik, jako osoba fizyczna wykonująca tę działalność we własnym imieniu, spełnia przesłanki kwalifikowania go jako przedsiębiorcę.

Powyższa kwalifikacja ma jednak znaczenie wyłącznie teoretyczno-prawne, jako że - na mocy art. 3 ustawy SDG – działalność w nim określona i tak nie podlega przepisom ustawy SDG.

oprac. bcz, gi

Polecane dla Ciebie:

article icon

Początek negocjacji w Luksemburgu, czyli bój o Wspólną Politykę Rolną

Czytaj

r e k l a m a

Komentarze (?)

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii