StoryEditor

Dopłaty do materiału siewnego 2023: Ilu rolników złożyło wnioski o tzw. pomoc wojenną?

Starania o uzyskanie dopłat do materiału siewnego w tym roku niosły z sobą trochę komplikacji, ale finalnie rolnicy powinni wyjść na nich korzystnie. Mowa tu o naborze wniosków w ramach tzw. pomocy wojennej, w ramach której stawki dopłat są wyższe niż te oferowane w ramach corocznego, standardowego naboru. Ilu rolników ma szanse na wyższe dopłaty?
16.08.2023., 11:08h

Najpierw rolnicy składali w ARiMR wnioski o dopłaty do materiału siewnego w w ramach pomocy ​​de minimis od dnia 25.05 do 10.07.2023 r. Potem gdy pojawiła się informacja o planowanym naborze wniosków z tzw. pomocy wojennej, to wówczas chcieli te wnioski wycofywać ponieważ nie można otrzymać dopłat do materiału siewnego z 2 źródeł. Jednak zarówno ARiMR jak i MRiRW apelowało do rolników by do czasu ostatecznej zgody KE na udzielenie tej pomocy nie wycofywać tych wniosków by nie zostać bez żadnej formy pomocy.

Ilu rolników złożyło wnioski o dopłaty do materiału siewnego?


Ostatecznie 24 lipca br. KE zgodziła się na udzielenie takiej formy pomocy polskim rolnikom i od początku sierpnia można było składać do ARiMR wnioski o przyznanie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Jednocześnie wraz z nowym wnioskiem trzeba było złożyć do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR oświadczenia o wycofaniu poprzedniego wniosku z pomocy de minimis.

Przypomnijmy, że nabór wniosków uruchomiony w sierpniu br.  odbył się w ramach wsparcia dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Ze wstępnych statystyk ARiMR wynika, że wnioski złożyło blisko 49 tys. rolników. Ale nabór prowadziły nie tylko biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można było także złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na portalu gov.pl lub nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej. Dlatego końcowa liczba wnioskodawców będzie znana za kilka dni i zapewne będzie większa niż to wynika ze wstępnych danych ARiMR.

Kto może skorzystać z wniosków o dopłaty do materiału siewnego?

Jak informuje ARiMR, z dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej może skorzystać rolnik, który między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin uprawnych.

Jeśli chodzi o zboża, są to:
- jęczmień,
- owies (nagi, szorstki, zwyczajny),
- pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz),
- pszenżyto,
- żyto.

W przypadku roślin strączkowych na liście znalazły się:
- bobik,
- groch siewny (odmiany roślin rolniczych),
- łubin (biały, wąskolistny, żółty),
- soja,
- wyka siewna.

Dofinansowaniem objęte są również ziemniaki;

Dodatkowo może te dopłaty otrzymać rolnik, który złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i nie ubiegał się jeszcze w tym roku o dopłatę do materiału siewnego albo wycofał złożony wcześniej wniosek.  

Potwierdzenie zakupu materiału siewnego stanowi faktura VAT lub jej duplikat. Na dokumencie takim muszą się znaleźć: data sprzedaży lub wydania z magazynu, nazwa gatunku i odmiany rośliny uprawnej, kategoria lub stopień kwalifikacji i numer partii.

Jakie są stawki dopłat do materiału siewnego?

Przypomnijmy, że wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon).

Deklarowane przez MRiRW i ARiMR stawki dopłat wynoszą:

- 200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;

- 300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);

- 500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją;

- 1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Czy rolnicy otrzymają dopłaty do materiału siewnego w pełnej wysokości?

Pula środków na ten cel wynosi 210 mln zł. Jak informuje ARiMR, w przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy przekroczy ten limit, zastosowany zostanie współczynnik korygujący. Agencja na razie zakończyła nabór wniosków i z pewnością na wydawanie decyzji i wypłatę pomocy trzeba będzie poczekać. Nie wiadomo jeszcze też, czy będzie musiał być zastosowany współczynnik korygujący do naliczania dopłat czy też nie.

oprac. bcz

Źródło: ARiMR
Fot. Sierszeńska

 

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 13:59