Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Uzupełniająca płatność podstawowa – ile do hektara?

Obrazek

Rząd przeznaczy na ten cel 400 mln zł. Wnioski rolnicy będą mogli składać już w połowie marca wraz z wnioskami o płatność obszarową.

wk12 stycznia 2022, 08:27

Dodatkowa uzupełniająca płatność podstawowa jest elementem przejściowym wsparcia krajowego na jakie zezwala Unia Europejska krajom członkowskim.

Potrzebna szybka ścieżka legislacyjna

Obecny w Sejmie wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra apelował do posłów o szybkie tempo prac nad ustawą, tak aby proponowane rozwiązania obowiązywały od 15 marca, czyli w dniu kiedy rozpoczyna się kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.  - Uzupełniająca płatność podstawowa to uzupełnienie dopłat, które funkcjonują w systemie płatności bezpośrednich po to, abyśmy osiągnęli ten pułap ponad średniej unijnej w dopłatach bezpośrednich do hektara - tłumaczył posłom wiceminister Krzysztof Ciecióra.

Unijne przepisy przewidują, że krajowe przepisy dotyczące przejściowego wsparcia muszą być identyczne jak te, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w 2013 r. Płatność będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, czyli w szczególności do zbóż, roślin oleistych czy roślin wysokobiałkowych.

Dobijemy do średniej unijnej?

Dokładna wysokość stawki płatności będzie znana na jesieni tego roku, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zweryfikuje zgłoszoną do UPP powierzchnię. Ale MRiRW szacuje, ze będzie to ok. 40 zł do hektara. Pieniądze dostaną wszyscy rolnicy posiadają co najmniej 1 ha ziemi.

W 2022 r. na UPP zostanie przeznaczona kwota 400 mln zł. Pierwsze wypłaty będą miały miejsce od 17 października, gdy ruszy wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich.   Od 1 grudnia będą realizowane pozostałe przelewy. - Stosowanie uzupełniającej płatności podstawowej wraz z utrzymaniem płatności redystrybucyjnej pozwoli od wypłat w 2022 r. na zwiększenie średniej kwoty wsparcia ponad średnią w Unii Europejskiej dla małych i średnich gospodarstw, czyli te gospodarstwa od 3 do 30 ha użytków rolnych odczują realnie w tym roku zwiększenie tej dotacji – kontynuował wiceminister K. Ciecióra, który poinformował, że ta grupa gospodarstw to ok. 60% wszystkich rolników w Polsce.

Co dalej?

MRiRW planuje utrzymać UPP również w następnych latach. Ale będzie to uregulowane w przepisach dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wtedy dzięki utrzymaniu UPP oraz zwiększeniu środków na płatność  redystrybucyjną, która zostanie rozszerzona na gospodarstwa do 50 ha średni poziom wsparcia na hektar będzie wyższy od średniej unijnej.

To za mało!!!

Podczas dyskusji zarówno posłowie jak i rolnicy zwracali uwagę, że wysokość stawki UPP nie robi zbyt dużego wrażenia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne ceny nawozów. – Trzeba tą kwotę zwiększyć przynajmniej 10 razy. To byłoby rzeczywiste uzupełnienie dochodów – mówił Robert Nowak z Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Sejm będzie kontynuował pracę

Sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła żadnych merytorycznych poprawek do rządowego projektu. Sejm będzie kontynuował prace nad ustawą. Posłem sprawozdawcą będzie poseł Maciej Górski z Prawa i Sprawiedliwości.  

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)