Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rynek zbóż>

Spółka Elewarr szuka prezesa

Obrazek

Żniwa w pełni a tymczasem Elewarr szuka prezesa. Dzisiaj Rada Nadzorcza spółki otworzy zgłoszenia od chętnych biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, a jutro przeprowadzi rozmowy z kandydatami. 

wk26 lipca 2022, 16:27

O zmianie we władzach spółka poinformowała 13 lipca, kiedy ze stron internetowych „zniknął” dotychczasowy prezesa Daniel Alain Korona, a pełniącą obowiązki prezesa została wiceprezes Monika Parafianowicz.

Trwa szukanie chętnych

Jak informuje Krajowa Grupa Spożywcza Rada Nadzorcza Elewarr ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Elewarr sp. z o.o.

Od szefa Elewarru oczekuje się wyższego wykształcenia oraz 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Kto nie może być szefem Elewarru?

Spółka zastrzegła sobie także, m.in., że kandydaci:

  • nie pełnili funkcji społecznego współpracownika albo byli zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego,
  • nie wchodzili w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • nie są zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Jaki potencjał ma spółka Elewarr?

Spółka istnieje od 1992 roku. Elewarr posiada obecnie nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności blisko 700 tysięcy ton. Magazyny spółki położone na terenie całego kraju są przystosowane do długoterminowego przechowywania surowców rolnych. Ponadto spółka posiada udziały w Zamojskich Zakładach Zbożowych.

Działalność spółki obejmuje m.in.:

  • obrót surowcami i produktami rolnymi oraz przetworami zbożowymi,
  • świadczenie usług skupu, przechowywania oraz suszenia zbóż innym podmiotom gospodarczym,
  • eksport i import surowców i produktów rolnych,
  • składowanie w komorach materiałów sypkich (pelety, granulaty, wysłodki cukrowe, itp.),

Z zapowiedzi Wicepremiera i ministra rolnictwa wynika, że Elewarr będzie odgrywał ważną rolę w planowanej przez rząd „interwencji” na rynku zbóż.  

Wicepremier @Kowalczyk_H w #Warszawa: #KrajowaGrupaSpożywcza wprowadza mechanizmy skupowe, które zostały wypracowane w porozumieniu z rolnikami. Spółka @Elewarr1 zajmuje się skupem. Ma ona możliwości skup bezpośredniego to ok. 360 tys. ton.

wk
fot. Paweł Twardowski


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)