Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Premia dla młodego rolnika a zakup maszyny

Obrazek

Czy w przypadku zakupów z premii na młodego rolnika, muszę kupić maszynę dopasowaną wielkością do mojego gospodarstwa, czy mogę kupić jaką chcę, ponieważ zamierzam się rozwijać. Obecnie mam około 30 ha i planuję kupić bronę talerzową 4–4,5 m szerokości.

Grzegorz Ignaczewski5 czerwca 2019, 13:26
Inwestycje zaplanowane przez młodego rolnika w biznesplanie muszą być dostosowane do zasobów gospodarstwa oraz docelowej struktury produkcji. Wynika to wprost z zapisów par. 6 ust. 6, pkt 1, lit. b  rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Tak więc jeżeli w biznesplanie złożonym wraz z wnioskiem o premię dla młodego rolnika założono zwiększenie skali produkcji – np. poprzez powiększenie areału gospodarstwa, planowane do zakupu maszyny powinny być dostosowane do docelowej wielkości gospodarstwa i struktury produkcji.

Zasady doboru maszyn do wielkości gospodarstwa określone są z kolei w ekspertyzie „Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014–2020”, dostępnej na stronie internetowej ARiMR – tabela 11. Wskaźniki wykorzystania bron talerzowych tejże ekspertyzy określa minimalne roczne wykorzystanie dla brony talerzowej o szerokości roboczej 3,9 m na poziomie 98 ha (jest to podstawowe kryterium oceny racjonalności doboru), co daje wymaganą powierzchnię gruntów ornych 65 ha przy założeniu 1,5-krotnego zabiegu na każdym polu. Jeżeli jednak ze stosowanej w gospodarstwie technologii produkcji wynika, że brona talerzowa byłaby wykorzystywana częściej – np. do uprawy przedsiewnej, uprawy ściernisk, czy mieszania nawozów naturalnych z glebą, wymagana powierzchnia gruntów ornych może być odpowiednio niższa – ważne, aby roczny poziom wykorzystania odpowiadał wymaganiom określonym w ekspertyzie.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na możliwość zastosowania wskaźnika tolerancji przy ocenie racjonalności zakupu takiej maszyny, który w przypadku bron talerzowych wynosi do 20% w zależności od lokalnych uwarunkowań produkcyjnych. gi

Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy