Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Dobry nawóz – wysoki plon. Dlaczego powinno nawozić się uprawy azotem?

Obrazek
Dzisiejsze skupienie na rolnictwie precyzyjnym, a także na efektywnych metodach wykonywania zabiegów agrotechnicznych znajduje swoje uzasadnienie w sferze opłacalności działalności uprawowej, która obejmuje zarówno wysokość , jakość plonu, jak i również koszty związane z odpowiednim nawożeniem oraz ochroną roślin. Właśnie ze względu na znaczenie rentowności, ważny jest wybór odpowiednich nawozów i preparatów, które będą efektywne i nie nadszarpną budżetu gospodarstwa.
18 sierpnia 2020, 16:20
Pojawianie się na rynku nowych odmian roślin uprawnych, wyróżniających się  np. większą odpornością na wysokie temperatury i brak wody sprawia, że plonowanie, nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych jest znacznie bardziej efektywne. Uprawa takich odmian, staje się bardziej opłacalna niż przy wykorzystaniu tradycyjnych gatunków. Jednak rezultaty, które można uzyskać, dzięki wysiewowi nowych odmian, związane są z koniecznością bardziej świadomego nawożenia. Potencjał plonowania uzależniony jest od wielu czynników, w tym w znacznym stopniu od odpowiedniego poziomu dostępnego azotu. 

Naukowcy jednoznacznie uznają azot za najważniejszy składnik pokarmowy, wykorzystywany przez rośliny w fazie wzrostu, a także konieczny do prawidłowego funkcjonowania na dalszych etapach rozwoju. Azot jest składnikiem odżywczym, pełniącym rolę materiału, wchodzącego w skład białek, które mają kluczowe znaczenie dla budowania przez roślinę plonu. Jest także ważnym elementem kwasów nukleinowych, co ma ogromne znaczenie dla podziałów komórkowych, będących podstawowymi procesami rozwojowymi roślin. Pierwiastek ten wchodzi także w skład witamin i chlorofilu, co wpływa na odpowiednie wybarwienie części naziemnych, a tym samym na zachodzenie procesów metabolicznych, od których uzależnione jest zdrowie i odporność  roślin.

Poziom zawartości azotu w glebie, a także zdolność rośliny do jego pobierania, wpływają na wydłużenie lub skrócenie okresu wegetacji oraz na optymalne gospodarowanie przez roślinę takimi makroelementami jak np. potas czy fosfor. To właśnie z uwagi na znaczenie azotu dla wzrostu i rozwoju rośliny, a także jego regulatywne funkcje w absorbcji oraz wykorzystaniu innych składników odżywczych, uznaje się go za najważniejszy dla uprawy pierwiastek.

Czynniki wpływające na skuteczność nawożeniaAplikacja nawozów azotowych i odpowiednie odżywienie roślin stanowi jeden z najważniejszych czynników plonotwórczych.

W obecnych warunkach, rolnicy muszą brać pod uwagę nie tylko, termin aplikacji,  przebieg pogody, rozkład wiosennych temperatur, opadów itp.  ale również legislacje prawne. Ograniczenia prawne, dotyczące minimalizacji negatywnego wpływu nawożenia azotowego na wody otwarte oraz gruntowe, a także na pH gleby, nakładają na rolników obowiązek przestrzegania wyznaczonych terminów nawożenia azotem, które często nie przystają do faktycznych warunków na polu.

Przestrzeganie terminów nawożenia jest ważne z punktu widzenia ochrony środowiska, często jednak uniemożliwia lub znacząco utrudnia dostarczenie składników pokarmowych roślinie w okresach, w których są jej one najbardziej potrzebne. Właśnie dlatego rolnicy powinni sięgać po produkty, których działanie ukierunkowane jest na najskuteczniejsze odżywienie roślin w okresie największego zapotrzebowania na azot.

Szacuje się, że optymalna wartość pH dla gleb uprawnych waha się od 6,1 do 7,4  [ pomiar w wodzie destylowanej] czyli od odczynu lekko kwaśnego do obojętnego. Określenie odczynu gleby  jest szczególnie ważne,  ponieważ informuje nie tylko o ogólnej kondycji gleby, ale również o dostępności składników pokarmowych oraz możliwości ich pobierania. Najważniejsze makroelementy jak azot, potas czy fosfor są najlepiej dostępne w  przedziale pH lekko kwaśnym lub obojętnym.  W zależności od rodzaju uprawy oraz jej przeznaczenia, dawkę azotu można zaaplikować jednorazowo lub podzielić na 2 lub 3 części. Znaczące dla nawożenia azotem są także temperatura oraz liczba opadów – zbyt niska wilgotność uniemożliwi rozpuszczenie się nawozu i przeniknięcie substancji pokarmowych w głąb profilu glebowego i odżywienie roślin. Opady zbyt intensywne mogą fizycznie zmyć nawóz z powierzchni gleby.  

Nowoczesne rozwiązanie – Super N 461.    Super N 46 to innowacyjny granulowany nawóz azotowy o najwyższej koncentracji azotu.   Granule otoczkowane są inhibitorem ureazy NBPT  oraz nośnikiem MDGE. Taka formuła nawozu sprawiają, że wyeliminowane zostały straty azotu, zachodzące w wyniku ulatniania amoniaku do atmosfery i wymywania azotu głąb profilu glebowego.  Produkt firmy Agrii wyprodukowano z myślą o bezpiecznym nawożeniu wszystkich roślin polowych, warzywniczych, sadów, łąk oraz pastwisk. Nowoczesna formuła umożliwia zaaplikowanie nawozu jesienią. Dzięki zastosowanej technologii, azot z Super N czeka na roślinę od jesiennego wysiewu  do wczesnej wiosny.  Daje to przewagę, nad innymi nawozami azotowymi, zapewniając roślinom dostęp do azotu bez konieczności łamania regulacji prawnych, oraz oczekiwania na ustąpienie wczesnowiosennych roztopów.   Niekwestionowaną zaletą nawozu Super N 46 jest także jego wysoka efektywność w trudnych warunkach. Niski poziom pH gleby, niskie temperatury, a także okresowe susze nie wpływają negatywnie na jego skuteczność.

2.    Super N 46 dzięki swoim wyjątkowym właściwościom i sposobowi działania idealnie wpisuje się w nowoczesny sposób nawożenia oraz wizję rolnictwa przyszłości. Stosowanie nawozu przygotowanego przez Agrii wpłynie pozytywnie nie tylko na wysokość plonu, ale przełoży się bezpośrednio na całą efektywność uprawy.

Agrii Polska sp. z o.o.
www.agrii.pl


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)