StoryEditor

Mobbing w ARiMR? Pracownicza „Solidarność” apeluje do prezesa Legawca o interwencję

Ogrom działań nałożony na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi do mobbingowania jej pracowników przez kadrę kierowniczą - twierdzą Związkowcy z ARiMR i apelują do prezesa Wojciecha Legawca o pilną interwencję.
04.06.2024., 06:45h

- NSZZ „Solidarność” Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwraca się z apelem o pilną interwencję i przeciwdziałanie mobbingowi w naszej instytucji – tak zaczyna się pismo skierowane na ręce prezesa ARiMR Wojciecha Legawca.

Związkowcy przypominają w nim, że wielokrotnie wskazywali na konieczność podjęcia działań prewencyjnych mających przeciwdziałać mobbingowi. Kierownictwo Agencji odpowiadało na to, że są to sytuacje incydentalne, pracodawca ma pełną wiedzę w tym zakresie, a komisje mobbingowe są wyposażone i kompetentne do przeciwdziałania temu zjawiskowi.

Problem mobbingu narasta?

Tymczasem zdaniem „Solidarności” na przestrzeni ostatniego roku do związku zgłasza się coraz większa ilość pracowników, wobec których stosowany jest mobbing bądź działania mające znamiona mobbingu. Co więcej z powodu składu komisji mobbingowej i braku zaufania do tej formy pomocy pracownicy zgłaszają się do związku zawodowego mimo, że nie są jego członkami.

- Zauważamy wzrost zgłoszeń w tym zakresie, dlatego też prosimy o wsparcie i rozpoczęcie działań. Wnioskujemy o pilne działania prewencyjne, szkolenie kadry zarządzającej, stanowczy Pana sprzeciw wobec tej formy przemocy. Nadmienić należy, że pracownicy w wielu przypadkach nie chcą się ujawniać ze względu na strach przed konsekwencjami spowodowany głównie przez brak zaufania – czytamy w piśmie do szefa ARiMR.

Nadmiar obowiązków w ARiMR?

Z obserwacji „Solidarności” wynika, że głównym źródłem działań mobbingowych przez zwierzchników wobec pracowników jest ogrom działań nałożony na Agencję, co za tym idzie presja i przeciążenie negatywnie wpływają na kadrę zarządzającą, która nie mając wiedzy, kompetencji i umiejętności zarządczych swoją frustrację przekłada na pracowników.

Jakie formy mobbingu w ARiMR?

Związkowcy podkreślają, że każdy ma inny próg wytrzymałości i odporności na stres. W wielu przypadkach pracownicy korzystają z prywatnej opieki psychologicznej a w skrajnych przypadkach zażywają leki uspokajające. Dochodziły do nas sygnały o załamaniach nerwowych i o lękach przed kolejnym dniem w pracy.

Najczęstszymi działaniami zauważalnymi przez „Solidarność” mającymi znamiona mobbingu są:

 • obniżanie przydatności zawodowej pracowników,
 • obrażanie podwładnych,
 • ośmieszanie wśród pracowników i beneficjentów,
 • podważanie kompetencji,
 • pisanie maili - treści poniżające,
 • presja pracy i nakładanie dodatkowych obowiązków ponad siły i umiejętności,
 • obwinianie pracowników za niezrealizowanie planu w sposób skandaliczny poprzez wyśmiewanie, krzyk, obrażanie,
 • wywieranie nacisku na większą efektywność w sposób dyktatorski,
 • szczególne kontrolowanie pracy mobbingowanego pracownika bądź grupy pracowników,
 • straszenie pracowników konsekwencjami za niezrealizowanie polecenia,
 • ocenianie życia prywatnego podległego personelu,
 • umniejszanie kompetencji i umiejętności pracownika wśród beneficjentów,
 • dzwonienie i pisanie na numery prywatne pracownika z żądaniem o wyjaśnienie spraw niezrealizowanych,
 • wyśmiewanie i kpienie z wytłumaczeń pracownika odnośnie wydłużenia terminu,
 • mówienie o znajomościach i wskazywanie na brak konsekwencji swoich działań,

Winni powinni ponieść konsekwencje

Zdaniem związku zawodowego osoby, które świadomie dopuściły się działań mobbingowych nie powinny zajmować kierowniczych stanowisk w naszej instytucji a konsekwencje za takie działania powinny być rozpropagowane i czytelne dla całej kadry zarządzającej. Są to stanowiska zarezerwowane dla kompetentnych osób, które są odpowiedzialne za realizację powierzonych zadań na Agencję, a nie do promowania swoich niekompetencji, braku empatii i niszczenia innym życia.

- NSZZ „Solidarność” Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje o natychmiastową interwencję w tym zakresie, przeciwdziałanie mobbingowi i działaniom mającym jego znamiona – podsumowują związkowcy w liście do prezesa Wojciecha Legawca.

ARiMR komentuje zarzuty "Solidarności"

Poprosiliśmy Agencję o komentarz do listu wysłanego przez NSZZ Solidarność Pracowników ARiMR. W odpowiedzi rzecznik prasowy tej instytucji napisał, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje działania wymagane przepisami prawa pracy w celu przeciwdziałania mobbingowi oraz innym niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy.

- W Agencji jest wdrożona polityka antymobbingowa, która ma na celu identyfikowanie i eliminowanie niepożądanych zachowań w miejscu pracy, a także zapobieganie im. Działania prewencyjne polegają przede wszystkim na zapewnianiu szkoleń z tego obszaru zarówno kadrze zarządzającej, jak i pozostałym pracownikom Agencji. Nowi pracownicy w momencie zatrudnienia są zapoznawani z polityką antymobbingową i Kodeksem Etyki, które obowiązują w ARiMR. W przypadku zawiadomienia pracodawcy, niezależnie od tego czy wpłynie ono od konkretnego pracownika czy też od organizacji związkowej, o zachowaniach noszących znamiona mobbingu uruchamiane jest postępowanie wyjaśniające prowadzone przez komisję ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Każde takie zdarzenie jest wnikliwie badane. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wdrażane są właściwe działania naprawcze. Agencja reaguje i będzie reagowała na każde zgłoszenie o mobbingu czy innych nieprawidłowych relacjach w miejscu pracy. Apel Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR – sugerujący globalny problem w Agencji - zawiera ogólniki, które nie pozwalają na wszczęcie postępowania wyjaśniającego zgodnie z polityką antymobbingową - wyjaśnia Paweł Wojcieszak, rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 12:22