StoryEditor

Ceny materiału siewnego 2023 – ile kosztuje rzepak ozimy i zboże ozime?

Oferta na materiał siewny 2023. Ile kosztuje materiał siewny rzepaku, a ile zboża ozime? Które odmiany są najczęściej proponowane przez dystrybutorów?
17.08.2023., 11:08h
Ceny są orientacyjne, zbierane w przeciągu ostatniego tygodnia. 

Ceny rzepaku ozimego 2023

 • Rzepak Dekalb - DK Excited - 1480 zł netto
  Odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). W doświadczeniach porejestrowych (PDO) średni plon z 26 lokalizacji wyniósł 5,45 t/ha Dodatkowo cechuje się: wysoka zawartością tłuszczu w nasionach oraz odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. 
 • Rzepak Dekalb - DK Exima - 1446 zł netto
  Średniowczesny mieszaniec, dobry potencjał i stabilność plonowania. Nie ma tendencji do wydłużania łodygi przed zimą, doskonała zimotrwałość. Tolerancja w stosunku do suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej i werticiliozy. Ma doskonałą odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. 
 • Rzepak Dekalb - DK Exaura - 1450 zł netto
  Odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy. W doświadczeniach porejestrowych (PDO) średni plon z 26 lokalizacji w 2022 wyniósł 5,12 t/ha przy zawartości 44% tłuszczu. Charakteryzuję się zimotrwałością. Wysoka odporność na wyleganie i właściwie buduje łan.
 • Rzepak Dekalb - DK Sephor – 1234 zł netto
  Odmiana z przeznaczeniem na średnie i słabsze stanowiska oraz tereny, na których rośliny mogą być narażone na wymarzanie. Nie ma tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej. Brak tendencji do wylegania.
 • Rzepak Rapool – DSV - Dominator – 1300-1499 ( cena zależna od zaprawy)
  Bardzo dobra zimotrwałość i jednorodne kwitnienie w krótkim czasie. Niskie ryzyko elongacji pędu na jesień. Plon 49,9 dt/ha = 120% wzorca.
 • Rzepak Rapool – NPZ – Kuga - 1150 – 1349 zł netto ( cena zależna od zaprawy)
  Odmiana mieszańcowa zrestorowana w systemie MSL. Doskonały jesienno-wiosenny wigor roślin. Bardzo dobra zimotrwałość i korelacja wysokości plonu do poniesionych kosztów. Plon 43,1 dt/ha = 110% wzorca.
 • Rzepak Rapool – NPZ – Janosh - 1350 – 1549 zł netto
  Odmiana mieszańcowa z wysokim potencjałem plonowania potwierdzony wynikami COBORU. Toleruje okresowe niedobory wody, wysoka zimotrwałość oraz odporna na wyleganie. Plonuje przy obniżonych wiosennych dawkach azotu.
 • Rzepak LimagrainAlltamira -  1699 zł netto.
  Odmiana mieszańcowa, stabilne plonowanie, szybka zdolność do regeneracji w okresie wiosennym. Charakteryzuję się bardzo dużą liczbą odgałęzień bocznych. Wysoka odporność na pękanie łuszczyn oraz osypywanie nasion. Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, szczególnie tam, gdzie występują problemy z kiłą kapusty. 
 • Rzepak Lidea – Amoroso – 1500 – 1699 zł netto
  Mieszańcowa odmiana rzepaku Plon nasion 110% wzroca = 52,3 dt/ha. Odmiana dobrze dopasowana do każdego rodzaju stanowisk, odporna na najważniejsze choroby rzepaku. Posiada geny odporności na suchą zgniliznę kapustnych (RLM7) oraz wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i na cylindrosporiozę.
 • Rzepak HR StrzelceGalileus – 620 – 800 zł netto 
  Odmiana populacyjna, cechująca się wysokimi zdolnościami adaptacyjnymi. Wysoka zawartość oleju w ziarnach. 
 • Rzepak HR Smolice Bachus - 655,00 zł brutto
  Odmiana populacyjna, najlepiej plonująca w badaniach rejestrowy COBORU 2020-2021, cechuje się bardzo wysoką odpornością na wyleganie i zdrowotnością łanu i zimotrwałością. 
 • Rzepak HR Smolice - Bono - 735,00 zł brutto
  Odmiana populacyjna, wysoki potencjał plonotwórczy, wysoka mrozoodporność i regeneracja roślin po zimie, odmiana tolerancyjna na opóźniony termin siewu, podwyższona zawartość tłuszczu.
 • Rzepak KWSBirdy  - 895,00 zł brutto
  Odmiana populacyjna, prawidłowa odporność na mrozy, a także czerń krzyżowych. 
 • Rzepak KWS - Umberto - 1 485,00 zł brutto
  Odmiana mieszańcowa z wyjątkową zdrowotnością i odpornością na mrozy. Wymagania tej odmiany są przeciętne. Dobra odporność na wyleganie.
 • Rzepak Soufflet - Attica - 1420,00 zł netto
  Odmiana mieszańcowa. Wysoka odporność na TuYV, na suchą zgniliznę, zgniliznę twardzikową, a także na wyleganie. Jest to odmiana o optymalnym tempie wzrostu bez tendencji do elongacji szyjki korzeniowej. 
 • Rzepak Soufflet - Drone - 1400,00 zł netto
  Odmiana mieszańcowa, niska wrażliwość na przymrozki wiosenne z szybką regeneracją po stresie. Odporność na na wirusa TuYV niezależnie od intensywności nalotów mszyc. 
 • Rzepak Soufflet - Olimpico - 1050,00 zł netto
  Odmiana mieszańcowa  o najwyższej zawartość oleju w 2019 i kolejnych latach. Późne kwitnienie zmniejsza ryzyko negatywnego wpływu przymrozków. Odporność na suchą zgniliznę. 

Ceny zbóż ozimych 2023

 • Jęczmień KWSKosmos – 2376 zł netto
  Bardzo wysoki plon ziarna, zalecana odmiana do uprawy w aż 12 województwach. Toleruje lekko opóźniony termin siewu. Duża masa 1000 ziaren. Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia.
 • Jęczmień KWSInfinity – 2376 zł netto
  Wysoko plonująca dwurzędówka, świetny surowiec paszowy, równomierne dojrzewanie. Odporna odmiana na 1. Typ wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV). Szczególna odporność na rdzę jęczmienia, plamistość siatkową, a także rynchosporiozę.
 • Jęczmień Saaten-UnionJakubus – 2376 zł netto
  Odmiana sześciorzędowa, która sprawdza się na terenie całej Polski. Główna zaletą jęczmienia Jakubus jest bardzo wysoki poziom plonowania. Wysoka zimotrwałość, bardzo dobra odporność mączniaka, na rynchosporiozę, rdzę, czarną plamistość i plamistość siatkowa.
 • Jęczmień browarny KWSDonau (zaprawiane Maxim Power + Optiseed) – 2650 zł netto
  Odmiana dwurzędowa średnio-wczesna jęczmienia browarnego. Niska zawartość biała i wysoki plon. Dobra odporność na wyleganie i bardzo dobra odporność na łamanie słomy. Ma wysoką odporność na fuzariozę kłosa i rdze jęczmienia, dobrą odporność na mączniaka i rynchosporiozę natomiast średnią odporność na plamistość siatkową.
 • Jęczmień browarny KWSFaro (zaprawiane Maxim Power + Optiseed + Systiva/ZM Premium 0,75) – 3100 zł netto
  Czołowa odmiana jęczmienia ozimego w Europie. Plon na poziomie KWS Meridian i KWS Kosmos. Wysoki plon przy niskich dawkach azotu.
 • Jęczmień SyngentaDakota – 2950 zł netto (op. 10 mln nasion)/ 295 op. 900 tys. nasion
  Odmiana o stabilnych źdźbłach, mało podatna na wyleganie i o średniej wysokości. Łączy wczesność rozwoju z bardzo wysoką zdolnością do krzewienia. Niewielka podatność na mączniaka i rynchosporiozę.
 • Jęczmień SyngentaGalileoo – 2950 zł netto (op. 10 mln nasion)/ 295 op. 900 tys. nasion
  Odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie bardzo dobrym, przeciętne niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie bardzo dobrym.
 • Pszenżyto DankoRotondo – 2484 zł netto
  Bardzo dobra mrozoodporność. Posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych.
 • Pszenżyto DankoAvokado – 2484 zł netto
 • Zalecana do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych. Wysoko plonuje na terenie całej Polski. Bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, także na fuzariozę kłosa i septoriozę plew, choroby podstawy źdźbła oraz rynchorsporiozę.   
 • Pszenżyto Saaten-UnionTadeus – 2484 zł netto
  Najwyższa odporność na porastanie (7 pkt. w skali COBORU). Bardzo dobra zimotrwałość nadaje się również na uprawy w regionach Polski północnej. Stabilne źdźbło i wysoka odporność na wyleganie. Odmiana o średniej długości słomy.
 • Pszenżyto DankoTributo – 2484 zł netto
  Odmiana krótkosłoma o wysokiej odporności na wyleganie. Nadaje się do uprawy w szerokim zakresie jakości gleb IIIa-V. Posiada rekordowo wysoką odporność na choroby szczególnie na: choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdze żółtą i brunatną, septoriozę plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów.
 • Pszenica Danko - Bataja – 2592 zł netto
  Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Bataja posiada doskonałe parametry jakościowe ziarna, grupa A/B. Pszenica o bardzo wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania oraz bardzo dobrej odporności na choroby. Posiada szczególnie wysoką odporność na: pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą oraz DTR.
 • Pszenica KWS - Julius – 2592 zł netto
  Odmiana charakteryzująca się bardzo dobra zimotrwałością i wysokim plonowaniem. Wysoka odporność na mączniaka prawdziwego. 
 • Pszenica Danko - Arkadia - 2592 zł netto
  Charakteryzuje ją wysoka i stabilna plenność na terenie całego kraju. Odmiana o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, co daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Nadzwyczajna zimotrwałość. Nie zaleca się przyspieszania terminu wysiewu. W ochronie fungicydowej należy zwrócić uwagę na mączniaka i fuzariozę kłosa.
 • Pszenica HR Strzelce - Euforia – 2592 zł netto
  Doskonałe plonowanie. Ciężkie, dobrze wyrównane ziarno. Odmiana tolerancyjna zarówno na wczesny i opóźniony siew. Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe i wyleganie. 
 • Pszenica Saaten-Union - Pallas  - 2700 zł netto
  Odmiana zarejestrowana w Polsce w 2022 roku. Zimotrwałość wg Coboru - 4 pkt. Odporność na choroby podstawy źdźbła. Sprawdza się nawet na glebach kwaśniejszych i suchszych. Duża odporność na wyleganie. 
 •  Pszenica  SyngentaDubaj + nanogro forte superstart – 2700 zł netto
  Odmiana Dubaj została zarejestrowana w Polsce w 2019 roku. Odmiana odporna na choroby, w szczególności odporność na rdze. Posiada dość dużą odporność również na inne choroby tj.: na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów.
 •  Pszenica Saaten-Union - Pallas + nanogro forte superstart  - 2808 zł netto
  Odmiana zarejestrowana w Polsce w 2022 roku. Zimotrwałość wg Coboru - 4 pkt. Odporność na choroby podstawy źdźbła. Sprawdza się nawet na glebach kwaśniejszych i suchszych. Duża odporność na wyleganie. 
 • Pszenica HR Strzelce - Elektra + nanogro forte superstart  - 2808 zł netto
  Zdecydowanie lepiej plonująca niż wzorce i większość  nowych odmian pszenicy. Bardzo wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła. Jest odporna na chlorotoluron co zapewnia swobodę pod względem doboru środków herbicydowych. Dobre zdolności adaptacyjne w różnych środowiskach. Odporna na osypywanie. 
 • Żyto KWSDolaro – 1 mln nasion 305 zł netto
  Odmiana żyta hybrydowego o najwyższej odporności na wyleganie spośród wszystkich odmian zarejestrowanych w Polsce. Dolaro charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością. Wysoka odporność na rynchosporiozę, rdzę źdźbłową, mączniaka prawdziwego i pleśń śniegową.
 • Żyto KWSJethro – 1 mln nasion 330 zł netto
  Wysoka odporność na choroby. Odmianę wyróżnia dość duża zdrowotność szczególnie na mączniaka prawdziwego, pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną oraz septoriozę liści. 

Podane ceny są orientacyjne. Dystrybutorzy mają przygotowane cenniki, w których naliczają rabaty, chociażby od ilości zakupionych jednostek, czy terminy płatności. 
Bernat Patrycja
na podst. materiałów wyżej wymienionych firm oraz informacji udzielonych przez dystrybutorów. 
fot. archiwum
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 15:48