Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Jak substancje czynne dostają się do rośliny? Jak poprawić ich wnikanie?

Obrazek

Stosowanie środków ochrony roślin nie musi być trudne. Potrzeba jednak wyrafinowania, aby zapewnić dobre pokrycie roślin i przyleganie na liściu, a następnie ich przenikanie i dystrybucję w roślinie. Dlaczego do dobrego pobrania substancji czynnej ze środka ochrony roślin znaczenie ma zarówno budowa liścia, jak i kąt padania kropli cieczy roboczej i stan kutikuli.

dr Maria Walerowska24 marca 2023, 08:00

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak poprawić skuteczność działania środków ochrony roślin.
 • Rośliny jedno i dwuliścienne. Jak są zbudowane?
 • Jak budowa liścia wpływa na pobieranie substancji czynnych.
 • Co ma wpływ na przyleganie kropli do liścia?
 • Wpływ zwilżaczy na kąty kropel cieczy.
 • Wpływ pogody na pobieranie substancji czynnych.

Ochrona roślin, zarówno konwencjonalna, jak i biologiczna, ma na celu ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami, spowodowanymi przez szkodniki i choroby. Inną ważną funkcją jest zahamowanie wzrostu chwastów 1- i 2-liściennych poprzez zastosowanie chemiczno-syntetycznych substancji aktywnych. Warto o tym nadmienić, ponieważ np. w 2022 r. herbicydy stanowiły w Niemczech 50% całej rocznej ilości zastosowanych wszystkich substancji aktywnych.

Skuteczne działanie środków ochrony roślin

Aby zapewnić skuteczne działanie środków ochrony roślin, kropla cieczy opryskowej musi mieć zapewniony dobry kontakt i przyczepność do rośliny. Dla biologicznego oddziaływania decydujący jest rozkład substancji czynnej na roślinie. Przy tym znaczenie ma struktura powierzchni danej rośliny.

Rośliny pokryte są nabłonkiem woskowym, tzw. kutikulą (cienka warstwa pokrywająca epidermę). Woda spływa zatem po tej warstwie z rośliny mniej lub bardziej intensywnie. Dlatego też krople cieczy roboczej powinny w możliwie optymalny sposób pokryć roślinę lub na niej zaschnąć. Substancje aktywne przenikają następnie do tkanki lub pozostają na powierzchni woskowej w postaci kryształków.


Krople wody nie przylegają do kutikuli liści i po prostu się z niej staczają – jak w przypadku tego liścia pszenicy. Natomiast krople cieczy roboczej muszą na nim pozostać, a potem wniknąć.

Środki pomocnicze, jak np. środki zwilżające i zwiększające przyczepność, mają poprawić rozprowadzenia kropli na roślinie oraz jej pokrycie (przyczepność do liścia). Dzięki temu osiągana jest wysoka biologiczna skuteczność substancji, a dokładniej czas i zakres, w jakim substancje czynne przechodzą do miejsca, w którym mają wygenerować biochemiczną reakcję w organizmach szkodników.


Zobacz także: Trudna ochrona roślin: coraz mniej środków i substancji czynnych

Z artykułu dowiecie się m.in. dlaczego do dobrego pobrania substancji czynnej ze środka ochrony roślin znaczenie ma zarówno budowa liścia, jak i kąt padania kropli cieczy roboczej i stan kutikuli.

"Zrozumieć" liście - Jak jest zbudowany liść?

Liście roślin jedno- i dwuliściennych różnią się w szczegółach budowy, dlatego też substancje czynne wykazują różną przyczepność i penetrują ich liście w odmienny sposób.

 • Rośliny dwuliścienne

Liście dwuliściennych roślin uprawnych, jak np. rzepaku, ziemniaka, buraka cukrowego, strączkowych, owoców lub warzyw, mają po obu stronach liścia żywą tkankę zewnętrzną (rys. 1.). Warstwa ta określana jest jako epiderma. Warstwą bezpośrednio ją pokrywającą od zewnątrz jest kutikula, składająca się z kutyny i płytek wosku (rys. 3.). Kutikula zrośnięta jest ze ścianą, co ma zapobiegać odparowywaniu wody z komórek. Niektóre rośliny mają na swojej powierzchni drobne włoski lub specjalne kryształki wosku, dzięki czemu nabłonek uzyskuje nierównomierną powierzchnię.


Przekrój schematyczny przez liść rośliny dwuliściennej.


Kryształki wosku są spotykane na kutikuli traw - pogarsza to przyczepność kropli. 

We wnętrzu liścia odbywa się proces fotosyntezy. Strona liścia zwrócona ku słońcu ma tkankę palisadową (miękisz palisadowy) z dużą ilością chloroplastów, a tuż pod nią znajduje się tkanka gąbczasta (miękisz gąbczasty). Chloroplasty przekształcają energię słoneczną (światło) w energię chemiczną, wiążąc dwutlenek węgla z powietrza. W ten sposób rośliny przeprowadzają syntezę wszystkich ważnych substancji, niezbędnych do ich funkcjonowania. Miękisz palisadowy i gąbczasty przedzielone są przestworami powietrznymi, w których odbywa się wymiana gazów.

Wiązki przewodzące składają się z drewna (ksylemu) transportującego wodę z korzenia do liścia i łyka (floemu), transportującego produkty fotosyntezy, takie jak cukier z liścia do rośliny. W przypadku roślin dwuliściennych przebiegają one w formie siatki nieregularnie w całym liściu, dzięki czemu skróceniu ulegają drogi transportu substancji. Aparaty szparkowe znajdują się u większości roślin na dolnej stronie liścia i są odpowiedzialne za wymianę gazową.


Wiązki przewodzące u dwuliściennych biegną przez liść jak sieć.

 • Rośliny jednoliścienne

Do roślin uprawnych jednoliściennych zalicza się przede wszystkim zboża, kukurydzę i trawy pastewne. Charakteryzują się one relatywnie jednolitą budową liścia (rys. 2.). Obustronny naskórek (epiderma) pokryty jest grubym nabłonkiem, o wysokim stopniu nieprzepuszczalności wody. Bardzo często na jej powierzchni występują kryształki, wzmacniające ten efekt. Pośrodku liścia traw i zboża znajduje się równomiernie rozłożona tkanka (mezofil), odpowiedzialna za fotosyntezę, z licznymi chloroplastami. 

 
Przekrój schematyczny przez liść zboża.

Wiązka przewodząca z ksylemem i floemem przebiega wzdłuż liścia, dzięki czemu na przekroju mają one falistą powierzchnię. Jedynie w przypadku kukurydzy i innych roślin typu C4, każda warstwa przewodząca otoczona jest wyspecjalizowanymi komórkami. Komórki te dzielą proces fotosyntezy C4 przestrzennie i wiążą dwutlenek węgla jeszcze zanim zostanie on przetworzony na węglowodany w procesie fotosyntezy. Natomiast w odróżnieniu od dwuliściennych, podłużne aparaty szparkowe u traw i zbóż rozłożone są równomiernie na górnej i dolnej stronie liścia.


Na zdjęciu widoczny jest mikroskopowy przekrój przez liść pszenicy. Wiązki przewodzące powodują falistą powierzchnię.

Nanoszenie cieczy - Poprawić przyleganie kropli do liścia

Niezależnie od tego, czy krople cieczy roboczej przylgną optymalnie do rośliny, wpływ na jej przyczepność mają dodatkowo inne czynniki:

 • kąt nachylenia liścia (poziomo np. rzepak, buraki, warzywa lub pionowo np. zboża, kukurydza i trawy);
 • stopień wodoodporności powierzchni liścia;
 • struktura powierzchni liścia (kryształki wody, włoski na liściu – patrz rys. 3.).

Istnieje wiele roślin uprawnych, które z powodu specyficznej powierzchni liścia odznaczają się słabym przyleganiem czystej kropli wody. Zalicza się do nich zboża, trawy, kukurydzę, rzepak, rośliny kapustowate, strączkowe, winorośl i owoce pestkowe. Bardzo słaba przyczepność utrudnia optymalne rozmieszczenie cieczy roboczej na liściu, a w przypadku oprysku grubokroplistego często może spowodować wręcz spłynięcie cieczy po roślinie w dół.


Czytaj również: UE zwiększa dostępność biologicznych środków ochrony roślin

Jeśli powstanie duży kąt pomiędzy krawędzią liścia i powierzchnią kropli, zachowa ona swój okrągły kształt. Jednak, aby uzyskać zadowalające pokrycie powierzchni liścia, kąt ten musi być jak najmniejszy (rys. 4.). W przypadku niektórych odmian roślin z kutikuli wystają kryształki woskowe, na skutek czego powierzchnia staje się nieregularna. Na takiej powierzchni krople cieczy opryskowej nie mogą się poprawnie rozprzestrzenić. Najlepszym przykładem jest w tym przypadku wyczyniec polny. Skutkiem tego jest niedoszacowanie dawki, pogorszenie skuteczności substancji czynnych i powstawanie zjawiska odporności.


Ze względu na duży kąt nachylenia krawędzi (125°) liście są słabo zwilżone. Środki zwilżające zmniejszają kąt do 50° i zapewniają dobre zwilżenie.


W celu poprawy zwilżenia i stopnia pokrycia liścia, konieczne jest dodawanie specjalnych środków, np. adiuwantów. Substancje te występują już w samym produkcie lub dodawane są na etapie przygotowywania cieszy roboczej. Ponadto dostępne jest całe spektrum tzw. dodatków poprawiających jakość cieczy roboczej, które podlegają takim samym procedurom certyfikacji jak substancje czynne. Substancje te mają na celu poprawę przylegania kropli substancji rozpuszczonej w wodzie i lepsze przyswojenie substancji czynnej – w zależności od odmiany roślin, preparatów, jakości wody i warunków pogodowych.


O adiuwantach więcej przeczytaj tutaj - Adiuwanty w ochronie roślin. Charakterystyka i dostępność na krajowym rynku

Parowanie pomaga - Decydujący jest kąt krawędziowy

W optymalnych warunkach krople cieczy roboczej pokrywają powierzchnię liścia w taki sposób, że powstaje możliwie niewielki kąt krawędziowy (rys. 4.). W wyniku odparowania wody krople wysychają. Decydujące jest jednak ograniczanie strat, np. w efekcie opadów deszczu bezpośrednio po oprysku. Prędkość przyswajania substancji czynnych, ewentualnie ich pobierania, zależą od właściwości chemicznych substancji czynnych i formulacji. Dodatkowo znaczenie ma jakość wody i zastosowane inne substancje pomocnicze, np. produkty poprawiające przyleganie i zwilżenie na powierzchni liścia (rys. 6.).


Dyfuzja środków ochrony roślin przez kutikulę.

Stałe substancje pozostają po odparowaniu wody na powierzchni liścia lub w warstwie woskowej. Mogą one tworzyć kryształki lub tzw. substancje amorficzne (rys. 5.). Substancje aktywne posklejane są z substancjami dodawanymi do cieczy roboczej – substancje czynne stałe powinny możliwie jak najlepiej i trwale przylegać do warstwy woskowej liścia. Stamtąd substancja czynna może rozpocząć uwalnianie się i przenikanie przez kutikulę do rośliny. Płynne substancje czynne z powodu swoich chemicznych właściwości zazwyczaj dobrze przenikają przez kutikulę i rozprzestrzeniają się w liściu. Wiele substancji czynnych nie przenika bezpośrednio przez żyjące komórki, lecz wykorzystuje do transportu wypełnione wodą ściany komórkowe.


Krystaliczne substancje czynne pozostają na kutikuli (po lewej), płynne wnikają do liścia (po prawej). 

Pogoda decyduje - Szybsze pobranie przez uwilgotnioną kutikulę

Niektóre substancje czynne środków ochrony roślin, w szczególności systemiczne, dzięki swoim właściwościom chemicznym przenikają bezpośrednio przez kutikulę do tkanki i przemieszczają się w niej (rys. 6.). Jest to możliwe dzięki temu, że między płytkami wosku i kutikulą utrzymują się niewielkie ilości wody. Dlatego też droga substancji czynnych przebiega pomiędzy płytkami.


Skaningowy mikroskop elektronowy pokazuje, jak stałe substancje czynne ze środków ochrony roślin przyczepiają się do kutikuli: 1) jako duże kryształy substancji czynnych; 2) jako bardzo małe kryształy substancji czynnych; 3) jako osady amorficzne (bez struktury). 

Kutikula znajduje się na ścianach komórkowych epidermy. Ściany komórkowe otaczają ściśle żywe komórki i składają się głównie z wiązek celulozowych. Te z kolei są poprzeplatane z hemicelulozą. Pomiędzy sąsiadującymi komórkami znajduje się dodatkowo warstwa pektynowa. W efekcie ściany komórkowe są podatne na przenikanie wody i umożliwiają przepływ i wnikanie substancji czynnych przez kutikulę. Z kolei plazmodesmy znajdujące się pomiędzy komórkami epidermy transportują różne substancje roślinne. Substancje czynne przenikają z epidermy do położonych poniżej warstw komórkowych i rozprzestrzeniają się w zależności od swoich właściwości.

Ważna jest wilgoć w czasie pobierania substancji czynnych

W czasie pobierania substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin, szczególnie ważną rolę odgrywa wilgotność, oddziałująca bezpośrednio na strukturę kutikuli (rys. 6.). W suchych warunkach atmosferycznych płytki woskowe nabłonka pozostają zamknięte i zapobiegają tym samym przenikaniu wody w obu kierunkach.

Dłużej utrzymująca się wilgotna i chłodna aura powoduje pęcznienie kutikuli (nabłonka), jednak woda tworząca się na powierzchni nie spływa – co często podkreślają praktycy. Dzięki temu substancje czynne szybciej przenikają do komórek i przez ściany komórkowe kutikuli.


To, co najważniejsze

 • Budowa liścia roślin 1- i 2-liściennych jest różna. Wpływa to na sposób wnikania cieczy roboczej.
 • Dobre przyleganie kropli cieczy roboczej zapewnia mniejszy kąt krawędziowy.
 • Kryształki wosku i włoski na kutikuli dodatkowo utrudniają kroplom przyleganie do liścia.
 • Uwilgotniona kutikula pozwala substancjom aktywnym szybciej dyfundować w roślinie. Podczas gdy płynne substancje aktywne szybko wnikają do liścia, stałe odkładają się na jego powierzchni.


Zaletą tego zjawiska jest fakt, że liście po deszczu lub ustąpieniu rosy pobierają dużo szybciej i lepiej substancje aktywne, niż dzieje się to w przypadku suchych warunków atmosferycznych. Zasada ta dotyczy wszystkich środków ochrony roślin. Ma to znaczenie w szczególności w przypadku preparatów (herbicydów) stosowanych do zwalczania chwastów jednoliściennych, ponieważ w ich przypadku kryształki woskowe, znajdujące się na powierzchni liścia utrudniają pokrycie cieczy roboczej.


Zobacz także: Pozostałości herbicydów w glebie: czy zaszkodzą roślinie następczej?


Natomiast wadą jest to, że herbicydy stosowane nalistnie, w szczególności po mokrej i zimnej nocy, mogą wręcz niekiedy uszkadzać rośliny uprawne, gdyż substancja aktywna dostaje się do tkanki bardzo szybko, podczas gdy jej toksyczne właściwości nie zdążyły zostać zneutralizowane.


dr Maria WalerowskaPicture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 03/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)