Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Minister Kowalczyk zatwierdził nowy statut PZŁ

Obrazek

Statut reguluje organizację pracy i funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego, jego organów oraz członków – kół łowieckich i myśliwych. Uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów, oraz zatwierdzany przez ministra środowiska. Nadchodzi reforma PZŁ? 

Dorota Kolasińska28 lutego 2019, 10:22
Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił nowy statut 16 lutego 2019 r., co jest według PZŁ pierwszym etapem reformy polskiego łowiectwa. Jest to akt prawny, wynikający z Prawa łowieckiego uchwalonego w ubiegłym roku.

Statut między innymi ułatwia proces demokratyzacji PZŁ, pozwalając członkom zrzeszenia na większą niż dotąd kontrolę organów naczelnych i terenowych. Ponadto zobowiązuje myśliwych do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz prowadzenia akcji edukacyjnych i proekologicznych. 

– Zmiany w statucie PZŁ wynikały z konieczności dostosowania tego aktu do ustawy o Prawie łowieckim, którą znowelizowaliśmy w zeszłym roku. Postępujemy zgodnie z naszymi wcześniejszymi obietnicami. Zależy nam przede wszystkim na pełnej demokratyzacji i transparentności PZŁ – mówił minister Henryk Kowalczyk podczas zatwierdzania statutu PZŁ 27.02.2019 r.

W uroczystości podpisania dokumentu wzięli również udział wiceminister Małgorzata Golińska oraz Rafał Malec, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

– Tradycją polskiego łowiectwa jest zachowanie bioróżnorodności i dbanie o dziedzictwo polskiej przyrody – powiedział minister Kowalczyk, a z kolei Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska podkreślił jak ważne zadania pełni gospodarka łowiecka i leśna mająca 95- letnią historię i tradycję w ochronie środowiska i zachowaniu bioróżnorodności. 

– Tym bardziej konieczne były zmiany statutowe – mówiła Golińska. Rafał Malec podsumował, że zapisy nowego statutu wskazują, że polscy myśliwi powinni aktywnie współdziałać z ministerstwem środowiska w pracy na rzecz ochrony przyrody i wypracowywać skuteczne rozwiązania. 

Czy coś się faktycznie zmieni, przekonamy się po podsumowaniu kolejnego sezonu łowieckiego i opiniach rolników na temat szkód łowieckich. 

dkol


1 z 3
Zatwierdzenie nowego statutu Polskiego Związku Łowieckiego przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

Zatwierdzenie nowego statutu Polskiego Związku Łowieckiego przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

2 z 3
Zatwierdzenie nowego statutu Polskiego Związku Łowieckiego przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

Zatwierdzenie nowego statutu Polskiego Związku Łowieckiego przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

3 z 3
Zatwierdzenie nowego statutu Polskiego Związku Łowieckiego przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

Zatwierdzenie nowego statutu Polskiego Związku Łowieckiego przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)