Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Czy można ubezpieczyć syna - studenta w KRUS jako domownika w pełnym zakresie?

Obrazek

Nasz czytelnik zapytał, o to czy może ubezpieczyć w KRUS syna, który obecnie studiuje poza miejscem zamieszkania, ale w wolnym czasie pomaga w pracach na gospodarstwie. Na pytanie odpowiada nasza ekspertka KRUS. 

6 lutego 2023, 12:33

Pytanie Czytelnika: Czy mogę ubezpieczyć syna studenta w KRUS jako domownika w pełnym zakresie?

Jestem rolnikiem ubezpieczonym z mocy ustawy w KRUS. Prowadzę 40-hektarowe gospodarstwo rolne. Mam 21-letniego syna, który studiuje poza miejscem zamieszkania, na studiach dziennych w SGGW. W każdym wolnym czasie od nauki przyjeżdża i pomaga mi w pracach w gospodarstwie rolnym, które zamierzam mu po studiach przekazać. Czy mogę go ubezpieczyć w KRUS jako domownika w pełnym zakresie?

Odpowiedź specjalistki KRUS: Kogo rozumie się jako domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników?

Zgodnie z przepisami ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2022 r., poz. 933, 1155), poprzez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie i stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli osoba ta nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, lub nie ma ustalonego prawa do emerytury, lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Z pytania wynika, że pana 21-letni syn (osoba bliska rolnikowi) studiuje na studiach dziennych poza miejscem zamieszkania. Trudno więc uznać, że stale pracuje w gospodarstwie rolnym, a więc nie spełnia warunku bycia domownikiem w rozumieniu ww. ustawy. Tak więc KRUS nie obejmie syna ubezpieczeniem dla domownika w pełnym zakresie, tj. ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno-rentowym z mocy ustawy.

Czytaj także: Ile wyniesie składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.?

Specjalistka KRUS Ewa Jaworska-Spicak
fot. Envato.ElementsTen artykuł pochodzi z wydania 02/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)