Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Czy możliwa jest kontrola środowiska na prywatnej posesji?

Obrazek
Pytanie: Czy pracownicy inspekcji ochrony środowiska mogą wejść na teren prywatnej posesji w celu kontroli zanieczyszczenia ziemi, np. olejami silnikowymi?
adw. Mikołaj Pomin23 kwietnia 2020, 08:00
Odpowiedź: Uprawnienia kontrolerów inspekcji ochrony środowiska regulują przepisy ustawy z 20 lipca 1990 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, której zadaniem jest, m.in. kontrola przestrzegania przepisów regulujących ochronę środowiska.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy, inspektor ochrony środowiska ma w szczególności prawo wstępu z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, do środków transportu; a także wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor ma również prawo przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek, lub wykonywania innych czynności kontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie lub jego części, stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także indywidualnie określonych w decyzjach administracyjnych warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko.

W przypadku osób fizycznych inspektorzy nie mają obowiązku uprzedniego informowania o planowanej czynnościach. Kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej (np. zarząd spółki) mają obowiązek umożliwić inspektorom przeprowadzenie kontroli. Z czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowanej osobie fizycznej.

Z powyższych przepisów wynika, że inspektorzy ochrony środowiska mają prawo kontrolować nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza, jak i te niezwiązane z taką działalnością. W razie konieczności taka kontrola może odbyć się w asyście policji. Ewentualne uniemożliwienie inspektorom przeprowadzenia kontroli stanowi przestępstwo z art. 225 § 1 kodeksu karnego.

adwokat Mikołaj Pomin
Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)