Prawo pierwokupu a sprzedaż ziemi bratu

Prawo pierwokupu a sprzedaż ziemi bratu

Pytanie: Od 2008 r. dzierżawię grunt rolny. Mam zawartą umowę pisemna z datą pewną do 2018 r. Ostatnio wydzierżawiający sprzedał grunt bratu. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu?

r e k l a m a

Odpowiedź: Najważniejsze regulacje dotyczące prawa pierwokupu zostały zawarte w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. W myśl art. 3 ustawy, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja Nieruchomości Rolnych, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty, i jednocześnie nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

Przy braku uprawnionego do pierwokupu lub w przypadku  niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy ANR, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna o powierzchni nie mniejszej niż 0,3 ha...

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, zaloguj się lub zarejestruj poprzez zakładkę "Logowanie/rejestracja".

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii