StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie – lista terminów przyjmowania rolników w ODR i zmiany niektórych zasad płatności

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok do dnia 4 kwietnia złożyło już blisko 88 tys. rolników. W tym roku pojawiły się nowe rodzaje płatności, realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego mają bezpłatnie pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków. Publikujemy listę preferowanych terminów przyjmowania rolników, a także zmian dotyczących płatności za II filar!
05.04.2023., 10:04h

Aby otrzymać dopłaty, trzeba zastosować się do zasady wzmocnionej warunkowości, która opiera się na 9 normach GAEC i dotyczy utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej, która jest zgodna z ochroną środowiska.

Wytyczne te są także podstawą do określenia wymagań dodatkowych, dobrowolnych, które stanową nowy element – ekoschematy.


 
Więcej o ekoschemtach dowiesz się tutaj: Dopłaty bezpośrednie 2023: czy warto korzystać z ekoschematów i je łączyć?

O jakie płatności można się ubiegać w 2023 roku?

 • płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona;
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającą płatność podstawową, płatność niezwiązaną do tytoniu;
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6;
 • płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym: premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5;
 • płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
 • premię z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020);
 • pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).

Jak złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie?

Wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii, pod nr. tel. 800 38 00 84 lub 22 595 06 11, w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00.

Do kiedy trwa nabór?

 • Nabór trwa do 15 maja 2023 roku. Dokumenty już tradycyjnie będzie można również dostarczyć po tym terminie, z tym że każdy dzień opóźnienia (dzień roboczy), zmniejsza płatność o 1%.
 • Korekty bez konsekwencji finansowych można wykonywać do dnia 31 maja 2023 roku.
 • W przypadku składania wniosków i wprowadzania w nich zmian ostateczny termin uznaje się za 9 czerwca 2023.


Wypłata dopłat bezpośrednich jest zagrożona? Będą przesunięcia środków pomiędzy interwencjami

W wypełnianiu wniosków pomagają za darmo doradcy 

Bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków oferują eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Warto rozważyć wcześniejsze umówienie się na wizytę w placówce ODR.  Na stronach ODR pojawiły się informacje dotyczące preferowanych terminów, przyjmowania rolników:

 • Dolnośląski ODR we Wrocławiu - otwórz
 • Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie - otwórz
 • Lubelski ODR w Końskowoli - otwórz
 • Lubuski ODR w Kalsku - otwórz
 • Łódzki ODR w Bratoszewicach - otwórz
 • Małopolski ODR w Karniowicach - otwórz
 • Mazowiecki ODR w Warszawie - otwórz
 • Opolski ODR w Łosiowie - otwórz
 • Podkarpacki ODR w Boguchwale - otwórz
 • Podlaski ODR w Szepietowie - otwórz
 • Pomorski ODR w Lubaniu - otwórz
 • Śląski ODR w Częstochowie - otwórz
 • Świętokrzyski ODR w Modliszewicach - otwórz
 • Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie - otwórz
 • Wielkopolski ODR w Poznaniu - otwórz
 • Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach - otwórz

Dopłaty bezpośrednie 2023: bezpłatna pomoc doradców WODR. Zobacz harmonogram przyjmowania rolników!

Zmiany w płatnościach z II filaru

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o zmianach dotyczących płatności z II filaru:
 • Płatności ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 – istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie wsparcia w ramach pakietu 13. Premia, w przypadku prowadzenia przez rolnika produkcji zrównoważonej, w której obsada zwierząt wynosi 0,5 – 1,5 DJP/ha wszystkich użytków rolnych. W rozliczeniu takiej obsady, uwzględniane będą:
  - alpaki, bydło domowe oraz bawoły domowe, daniele, gęsi, indyki, jelenie szlachetne, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, lamy, muły, osły, owce, perlice, przepiórki japońskie, strusie afrykańskie, świnie, posiadane przez rolnika w okresie od 15 marca 2023 roku do 14 marca 2024.
 • Analogicznie do płatności ekologicznych PROW 2014-2020, będą przyznawanie płatności ekologiczne w ramach WPR 2023-2027, czyli do powierzchni upraw prowadzonych metodami ekologicznymi. Stawki zależą od grupy uprawy, okresów konwersji/po konwersji. Płatność do powierzchni w okresie konwersji, w ramach 5 letniego zobowiązania, przysługuje nie dłużej niż przez okres pierwszych trzech lat realizacji.  Płatności te mogą być powiększone o częściową rekompensatę kosztów transakcyjnych. Ubieganie się o ten zwrot jest dobrowolne. Wysokość kosztów transakcyjnych nie może przekroczyć 20% wysokości płatności ekologicznej.
 • Nowe płatności dla małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi do 10 ha. (pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi) oraz dodatkowe wsparcie dla gospodarstw za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą (pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą). Płatność ta będzie przysługiwać w jednakowej wysokości do każdego hektara użytków, zadeklarowanego do płatności ekologicznych – 1640 zł/ha.
 • Wsparcie za zrównoważoną produkcję zwierzęco-roślinną przysługuje każdemu ha powierzchni zgłoszonego do płatności ekologicznej, w przypadku posiadania obsady zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy ha użytków rolnych – 573 zł/ha.
 • Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020, tutaj zmiany dotyczą m.in. podwyższenia stawek płatności dla poszczególnych wariantów oraz pakietów.
  1) umożliwienia stosowania wapnowania w ramach pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone oraz wariantu 2.1. Międzyplony jako odstępstwa od zakazu wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed określonym terminem oraz jako odstępstwa od zakazu nawożenia międzyplonu w przypadku wariantu 2.1. Międzyplony;
  2) umożliwienia przyznawania dodatkowej płatności (retencyjnej) w ramach pakietów 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (poza wariantami 4.3. i 5.3. Murawy) do obszarów niebędących użytkami rolnymi (obszarów przyrodniczych) w wysokości 280 zł/ha – w przypadku ich zalania lub podtopienia;
  3) wprowadzenia nowych kategorii upraw w pakiecie 1; zniesienia zakazu ugorowania gruntów ornych w ramach pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, tj. zakaz ugorowania nie będzie obowiązywał w ramach pakietu 1, w przypadku gdy rolnik utrzymuje ugory na potrzeby wypełnienia normy GAEC 8.
 • Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne przyznawane będzie corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania w zakresie interwencji:
  1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000,
  2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000,
  3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000,
  4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych,
  5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie,
  6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie,
  7. Bioróżnorodność na gruntach ornych.
 • Płatności zalesieniowe w ramach PROW 2007-2013, a także PROW 2014-2020 w kampanii 2023 zostały zwiększone stawki premii zalesieniowych. Rolnicy w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 będą mogli skorzystać z premii z tytułu zadrzewień. Wypłacana będzie przez okres objęcia zobowiązaniem pielęgnacji i utrzymania tych zadrzewień, czyli przez okres 5 lat. Pierwszy dzień liczony jest od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii. O te formę pomocy mogą ubiegać się właściciele gruntu ornego, którzy wykonali zadrzewienie w ramach poddziałania wsparcia na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego z PROW 2014-2020.  Dodatkowo w ramach WPR 2023-207 można ubiegać się nie tylko o premię pielęgnacyjną, a także o premię zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną. Płatności będą przysługiwać przez okres objęty zobowiązaniem do pielęgnacji i utrzymania gruntu z sukcesją naturalną tj. 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii.


Bernat Patrycja
gov.pl
fot. envato.elements

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 13:06