StoryEditor

Dopłaty do nawozów: przelano pierwszy miliard na konta 142 tys. rolników!

Wypłata dopłat do nawozów idzie pełną parą. Od 11 września, kiedy to Agencja rozpoczęła przelewać pieniądze, do rolników trafiło już 1,1 mld zł. Już prawie połowa rolników otrzymała należne im wparcie.
19.09.2023., 08:09h
W ramach naboru o przyznanie dopłat do nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez kupionych między 16 maja 2022 r., a 15 maja 2023 roku złożono w sumie 351 tys. wniosków. 
Od 11 września, kiedy to Agencja rozpoczęła wpłatę środków finansowych, do 142 tysięcy rolników trafiło już 1,1 mld złotych. Oznacza to, że jeszcze około 209 tys. rolników czeka na należne im pieniądze.

Jak naliczane są dopłaty do nawozów?

Do wyliczenia wysokości wsparcia służy specjalny dwustopniowy algorytm.
Deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) ARiMR mnoży przez 500 zł (w przypadku upraw rolnych) bądź 250 zł (w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego PROW 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).
Następnie ustala się iloczyn liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki są porównywane, a mniejsza z otrzymanych kwot trafia do rolnika.

Kto może otrzymać dopłaty do nawozów?

W zakończonym 31 lipca br. naborze wniosków o to wsparcie mógł się starać producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Od takiego rolnika przepisy wymagały również złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Przeznaczenie pomocy to dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (wcześniej datą graniczną był 31 marca 2023 r.). Co istotne, podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

Finanse rolników w kiepskim stanie. Czy jest na to jakaś recepta? Rolniczy temat, odc. 51


na podst. ARiMR
Fot: Sierszeńska
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 09:56