Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ustawa o identyfikacji i rejestracji zwierząt uchwalona

Obrazek

Sejm przegłosował ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Jej celem jest poprawa skuteczności walki z chorobami zakaźnymi oraz poprawa dobrostanu zwierząt. Jakie dane będzie zbierała ARiMR od hodowców poszczególnych zwierząt?

wk10 października 2022, 15:12
W Sejmie nie było wątpliwości, że ustawa jest potrzebna. Za jej przyjęciem głosowało 442 posłów, nikt nie był przeciw, 3 osoby się wstrzymały.

− Konsekwencją wdrożenia przepisów będzie m.in. kontynuowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz i świń, przejęcie zadania związanego z gromadzeniem danych koniowatych oraz rozpoczęcie gromadzenia danych zwierząt pozostałych gatunków, czyli jeleniowatych i wielbłądowatych oraz zakładów drobiu – mówiła w Sejmie posłanka Teresa Pamuła.

Co jest w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt? 

Ustawa zapewni jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Przewiduje ona także, że hodowcy, których dotyczy obowiązek identyfikacji i rejestracji, będą zgłaszać zdarzenia dotyczące zwierząt, składać wnioski i przesyłać informacje do komputerowej bazy danych wyłącznie w postaci elektronicznej. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Ważne zmiany dla drobiarzy − nowe przepisy

Rejestracja zakładów drobiu pozwoli zarówno na określenie rzeczywistego pogłowia utrzymywanych ptaków poszczególnych gatunków drobiu, jak również pozwoli określić rzeczywistą skalę produkcji w poszczególnych systemach utrzymywania, co będzie stanowiło podstawę do wprowadzenia kolejnych interwencji mających na celu poprawę warunków utrzymywania drobiu w skali całego kraju.
Na podstawie ustawy minister rolnictwa wyda rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań dla zakładów drobiu, które będą obowiązane do dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych. Dzięki temu z obowiązku zgłaszania zdarzeń będzie można zwolnić np. te zakłady drobiu, które utrzymują drób wyłącznie na własne potrzeby.

Niemniej obowiązek zgłoszenia zakładu drobiu do komputerowej bazy danych będzie dotyczył każdego, kto utrzymuje ptaki z gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz struś (Struthio camelus), niezależnie od liczby utrzymywanych ptaków. 

Rejestracja wszystkich zakładów utrzymujących drób umożliwi inspekcji weterynaryjnej bardziej skuteczny nadzór, w szczególności w zakresie zwalczania grypy ptaków – czytamy w uzasadnieniu projektu

Jakie informacje będą zbierane w bazie od hodowców bydła? 

Komputerowa baza danych oprócz informacji dotyczących utrzymywanych zwierząt, jaj wylęgowych, posiadaczy i siedzib stad będzie zawierała m.in. informacje dotyczące systemów utrzymywania zwierząt.

W odniesieniu do bydła komputerowa baza danych będzie zawierała m.in. następujący opis systemu utrzymywania bydła w siedzibie stada:
 • otwarty
 • zamknięty
  • na uwięzi
  • bez uwięzi wolnostanowiskowy
   • z wydzielonymi legowiskami
   • bez wydzielonych legowisk na ściółce
   • na ściółce bez wydzielonych legowisk i ściółki
  • w kojcu
   • pojedynczo
   • grupowo

Jakie informacje będą gromadzone w bazie od hodowców świń? 

W odniesieniu do świń komputerowa baza danych będzie zawierała m.in. następujący opis systemu utrzymywania zwierząt w siedzibie stada:
 • 1) otwarty
 • 2) zamknięty
  • a) w kojcu na ściółce
  • b) w kojcu bez ściółki
   – pojedynczo
   – grupowo
Ponadto w odniesieniu do świń komputerowa baza danych będzie zawierała również opis modelu produkcji świń dla danej siedziby stada:
 • produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o zakup prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 • produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o tucz zwierząt, za wynagrodzeniem, w tym w ramach umowy, urodzonych poza tą siedzibą stada, albo
 • produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o zwierzęta urodzone w tej siedzibie stada, albo
 • produkcja prosiąt lub warchlaków urodzonych w tej siedzibie stada, przeznaczonych do sprzedaży, albo
 • produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o zakup prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w oparciu o zwierzęta urodzone w tej siedzibie stada, albo
 • inne modele produkcji świń

Jakie informacje będą zbierane w bazie od hodowców drobiu

W odniesieniu do zakładu drobiu komputerowa baza danych będzie zawierała następujący opis systemu utrzymywania drobiu:

 • ekologiczny
 • wolnowybiegowy
 • ściółkowy
 • klatkowy
– Informacje te pozwolą na zebranie w komputerowej bazie danych szczegółowych informacji dotyczących całego pogłowia utrzymywanych zwierząt najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich, które będą mogły być wykorzystane w pracach nad poprawą warunków utrzymywania tych zwierząt w skali całego kraju i kształtowaniu polityki w zakresie produkcji zwierzęcej – czytamy w uzasadnieniu uchwalonej ustawy.

Fot.: Pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)