StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2023. Ruszyły płatności końcowe - kiedy rolnicy dostaną pieniądze?

Zakończyła się akcja wypłacania rolnikom zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich i płatności ONW, która trwała odd 16 października do 30 listopada. W tym okresie na konta beneficjentów trafiło blisko 9,2 mld zł. Od 1 grudnia 2023 ARiMR rozpoczęła przekazywanie pozostałych środków w ramach tegorocznej kampanii płatności bezpośrednich i obszarowych. Pierwszego dnia przelewy otrzymało blisko 7 tys. gospodarzy, a płatności opiewały na ponad 4 mln zł.
07.12.2023., 15:50h

Rolnicy są zaskoczeni niskimi zaliczkami

Wielu rolników zaskoczyły niskie kwoty zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich. Podkreślić jednak należy, że płatności te były realizowane jedynie w ramach płatności ONW oraz dopłat bezpośrednich. Za płatnościami w ramach ekoschematów oraz płatnościami rolnośrodowiskowymi rolnicy będą musieli jeszcze poczekać. W pierwszej kolejności pieniądze trafią do rolników, którzy spełnili warunki przyznania płatności a ich wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane podczas kontroli.

W jakiej wysokości rolnicy dostaną ekoschematy?

Jeśli chodzi o ekoschematy, to do tej pory nie zostały ogłoszone poszczególne stawki. Agencja zapewnia, że wysokość stawek dla poszczególnych praktyk w ramach ekoschematów zostanie określona niezwłocznie po zweryfikowaniu zadeklarowanej przez rolników powierzchni upraw, kwalifikującej się do przyznania wsparcia.

Wypłaty pomocy z tego tytułu będą realizowane wraz z końcowymi płatnościami bezpośrednimi. Ale - jak pisalismy już wielokrotnie wcześniej - może to nastąpić dopiero wiosną 2024 roku.

Jak są kontrolowane złożone wnioski obszarowe? 

ARiMR dysponuje nowym narzędziem w celu przyspieszenia i polepszenia kontroli -  Systemem Monitorowania Obszaru [Area Monitoring System – dalej AMS] służącym do weryfikacji stanu pól uprawnych. Na podstawie danych z systemu oraz poprzez kontrole na miejscu czy posiadane zdjęcia geotagowane Agencja ma w możliwie jak najszybszym czasie zweryfikować zadeklarowane przez rolników ekoschematy i określić wysokość stawek dla poszczególnych praktyk.

CZYTAJ TAKŻE: Jak ARiMR kontroluje rolników?

Jak informuje ARiMR, system AMS bazuje na wykorzystaniu zobrazowań satelitarnych, które są pozyskiwane z dużą częstotliwością, tj. co 3-8 dni, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie systematycznych długookresowych obserwacji oraz analiza danych związana z prowadzeniem działalności rolniczej – występowanie uprawy, wegetacji roślin, zabiegi agrotechniczne (żniwa, orka, koszenie).

Obecnie wyniki z monitoringu wykorzystywane są już w kontrolach administracyjnych wniosków obszarowych oraz zostały udostępnione rolnikom w systemie PUE w dedykowanej zakładce „Wyniki monitoringu satelitarnego”. 

Kiedy najpóźniej rolnik otrzyma pieniądze?

Przypomnijmy, że ostateczny termin realizacji wypłat upływa 30 czerwca 2024 r. Status swojego wniosku możemy sprawdzić za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Czas pokaże czy Agencja upora się z kontrolami we wcześniejszym terminie a tym samym przyspieszy wypłatę dopłat.

Stawki dopłat bezpośrednich za 2023 rok

Przypomnijmy, że zgodnie z przedstawionymi przez MRiRW projektowanymi stawkami dopłat rolnicy mogą liczyć za 2023 rok na następujące wsparcie:

 • Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważności  (podstawowe wsparcie dochodów) - 502,35 zł/ha
 • Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważności (płatność redystrybucyjna) - 180,96  zł/ha
 • Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników) - 280,33 zł/ha
 • Płatność do bydła - 343,46 zł/szt.
 • Płatność do krów - 439,41  zł/szt.
 • Płatność do owiec  - 116,44  zł/szt.
 • Płatność do kóz - 47,84 zł/szt.
 • Płatność do roślin strączkowych na nasiona - 823,91 zł/ha
 • Płatność do roślin pastewnych - 471,53 zł/ha
 • Płatność do chmielu - 1 985,54 zł/ha
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 501,05 zł/ha
 • Płatność do buraków cukrowych - 1 391,96 zł/ha
 • Płatność do pomidorów  - 2 047,34 zł/ha
 • Płatność do truskawek - 1 237,42 zł/ha
 • Płatność do lnu - 463,10 zł/ha
 • Płatność do konopi włóknistych - 134,35 zł/ha
 • Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia - 3,08 zł/kg
 • Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe 3,08 zł/kg
 • Uzupełniająca płatność podstawowa 77,97 zł/ha

Agata Stachowiak

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. luty 2024 23:36