Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czy Europa zezwoli na odstrzał wilków?

Obrazek

Stale rosnąca populacja wilków staje się coraz większym zagrożeniem dla wypasanych zwierząt gospodarskich. Zwłaszcza dla unijnych hodowców owiec. Szacuje się, że zdziesiątkowane po polowaniach w XIX wieku w całej Europie populacje wilków ponownie wzrosły w ostatnim czasie z 15.000 do 20.000 zwierząt.

27 lutego 2019, 11:02
Czesław Adam Siekierski, polski polityk oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim wzywa Komisję Europejską w rezolucji złożonej w połowie lutego do ponownego rozważenia kwestii kontroli dużych drapieżników, tj. wilki, niedźwiedzie, a także kormorany i wydry.

Czy dotychczas wolno żyjące wilki powinny podlegać jako drapieżniki tak samo jak kormorany, pelikany i wydry ochronie gatunkowej i dyrektywie siedliskowej UE? Są to pytania, które dotyczą zarówno naukowców zajmujących się zwierzętami, działaczy na rzecz dobrostanu zwierząt, hodowców owiec, jak i ministrów rolnictwa UE.
 
Inicjatywą Parlamentu Europejskiego, która jest przedmiotem wielu debat publicznych, jest inicjatywa Konfederacji Szwajcarskiej, która zaproponowała poprawkę do konwencji berneńskiej w celu ponownego zdefiniowania statusu ochrony wilków.

UE jest stroną konwencji berneńskiej, której przegląd i dostosowanie znajduje się obecnie w porządku obrad. Ze względu na rosnącą populację wilków migrującą z populacji rosyjsko-kaukaskiej do Europy Środkowej oraz z regionów alpejskich do Europy kontynentalnej, należy dokonać przeglądu stanu ochrony wilków i innych dużych drapieżników.

Siekierski wzywa Komisję Europejską do podjęcia konkretnych działań i rozwiązania problemu wilków w celu utrzymania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i lokalnego rolnictwa. W szczególności należy chronić tradycyjną pasterską gospodarkę rolną. Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego zaproponował również, aby państwa członkowskie miały większą elastyczność we współpracy transgranicznej.

Siekierski zaproponował, by przeanalizować możliwość uruchomienia odszkodowań z tytułu ochrony przed drapieżnikami takimi jak kormorany, pelikany i wydry w budżecie europejskim.

Thomas Friedrich
Tłumaczenie: dm


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)